Brak spłaty w Hapi Pożyczki – co teraz?

0
85
Brak spłaty w Hapi Pożyczki – co teraz?
Ocena

Brak spłaty raty wynikającej z umowy pożyczkowej w określonym w niej terminie może skutkować naliczeniem odsetek wynikających z umowy pożyczkowej. Jeżeli spłata będzie się bardzo mocno przedłużała, może to skutkować wpisaniem pożyczkobiorcy do Rejestru Dłużników, jak również do Biura Informacji Kredytowej.

W sytuacji w której na rachunku do spłaty pożyczki nie nastąpi zaksięgowanie należnej raty wynikającej z umowy, w pierwszej kolejności zostaną podjęte kroki, mające na celu wyjaśnienie zaistniałej sytuacji, za pośrednictwem drogi telefonicznej lub pocztowej, co ma na celu wyegzekwowanie zaległości, jaka jest w danej chwili do spłaty w związku z podjętą pożyczką.

Konsekwencje braku spłaty?

W sytuacji, gdy Pożyczkobiorca będzie zalegać ze spłatą przynajmniej dwóch pełnych rat, może on zostać wezwany do uregulowania rat zaległych lub ich części w maksymalnym terminie do 7 dni. W sytuacji, gdy będzie to niemożliwe, Pożyczkodawca ma prawo do zerwania umowy i skierowaniem sprawy na drogę sądową oraz egzekucyjną.

Dodatkowo może to skutkować nie tylko wpisem do Krajowego Rejestru Dłużników, ale w konsekwencji również może się wiązać z zajęciami komorniczymi.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here