Co to jest KRD i jak sprawdzić siebie za darmo?

Data dodania: 17 marca 2023 r. / Aktualizacja: 17 marca 2023 r.
Krd co to i jak sprawdzić Krd co to i jak sprawdzić
Źródło: Leeloo Thefirst / Pexels

Jesteś dłużnikiem? W takim razie sprawdź, czy przypadkiem Twoje dane nie widnieją w KRD Krajowy Rejestr Długów. To jedno z biur informacji gospodarczej, które zbiera dane na temat osób, które nie płacą rat kredytów czy pożyczek, ale też rachunków czy opłat administracyjnych. Jeśli jeszcze nie wiesz, czym dokładnie jest KRD, kiedy ktoś może Cię tam umieścić, co zrobić, kiedy już jesteś w tej bazie i jak pobrać raport KRD za darmo, to zapraszamy do zapoznania się z poniższym artykułem.

Czym jest Krajowy Rejestr Długów?

KRD jest jednym z kilku biur informacji gospodarczej, które działają na terenie Polski. Oficjalna nazwa bazy dłużników to Krajowy Rejestr Długów (choć można się spotkać również z nazwą Krajowy Rejestr Dłużników). Baza dłużników KRD gromadzi informacje o przeterminowanych zobowiązaniach osób fizycznych i podmiotów gospodarczych.

KRD Krajowy Rejestr Długów jest jednym z najstarszych biur informacji gospodarczych. Na polskim rynku finansowym działa od 2003 roku.

W jaki sposób działa KRD?

Działalność KRD opiera się na gromadzeniu tylko i wyłączenie negatywnych informacji o konsumentach i kontrahentach. Jednak przeterminowany dług nie znajdzie się od razu w rejestrze KRD. Wpis w KRD pojawia się dopiero na prośbę wierzyciela, który współpracuje z Krajowym Rejestrem Długów.

Działanie KRD BIG SA jest regulowane ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Dokładny zakres usług rejestru KRD to:

 1. Możliwość sprawdzenia informacji gospodarczych o firmach i osobach prywatnych.

 2. Dopisywanie nowych dłużników do rejestru KRD.

 3. Monitorowanie informacji o własnej firmie w systemie.

 4. Pobieranie raportu o sobie.

 5. Zweryfikowanie czy ktoś sprawdzał twoje dane w bazie.

Jakie informacje znajdują się w Krajowym Rejestrze Długów?

Kiedy masz dostęp do strony Krajowego Rejestru Długów, to możesz pobrać raport o osobie fizycznej lub podmiocie gospodarczym. Dane zawarte w tych dwóch raportach nieznacznie się od siebie różnią. W przypadku raportu KRD o osobie fizycznej będą widoczne informacje:

 • imię i nazwisko,

 • dane adresowe,

 • PESEL/numer dowodu osobistego,

 • skąd pochodzi zadłużenie,

 • w jakiej wysokości zalega dłużnik oraz przez jaki czas,

 • kto jest wierzycielem oraz jego dane.

W przypadku raportu KRD dotyczącego firmy widoczne będą następujące informacje:

 • nazwa firmy,

 • informacje o wspólnikach i akcjonariuszach, jeżeli zostały podane do KRD,

 • dane adresowe przedsiębiorstwa,

 • numer REGON/NIP,

 • dane wierzyciela,

 • informacja skąd pochodzi zadłużenie,

 • jaka jest wysokość zobowiązania finansowego do spłaty,

 • ile czasu firma zalega z płatnością.

Po co sprawdza się KRD?

Banki oraz inne instytucje finansowe sprawdzają potencjalnych klientów w bazach dłużników przed otrzymaniem kredytu przez kredytobiorcę w celu weryfikacji jego historii kredytowej. W ten sposób potwierdzają, że klient ma zdolność kredytową, żeby mu np. udzielić kredyt hipoteczny lub ratalny na zakupy.

Historię kredytową na stronie KRD sprawdzają też inne firmy przed podpisaniem umowy z klientem, np. firmy telekomunikacyjne, żeby zweryfikować, czy klient ma już jakieś zaległości płatnicze.

W ten sposób instytucje finansowe oraz firmy z pozostałych branż weryfikują swoich klientów i kontrahentów, żeby mieć pewność, że druga strona będzie w stanie spłacić zobowiązanie.

Wpis w KRD co to jest?

Wpis w KRD to pewien rodzaj ostrzeżenia dla instytucji z branży finansowej oraz innych firm sektora usługowego, żeby uchroniły się przed klientami i kontrahentami, których nie stać na opłacanie ich usługi. W KRD znajdują się negatywne informacje o dłużnikach i ich zaległościach.

Jeżeli zostałeś wpisany do KRD, a nie masz zaległości ze spłatą swoich zobowiązań, to może oznaczać, że ktoś wyłudził pożyczkę z wykorzystaniem twoich danych. Dlatego dobrze jest co jakiś czas weryfikować informacje o sobie w biurach informacji gospodarczej.

Przeczytaj również czym jest ERIF

Kto może być wpisany do KRD?

Do Krajowego Rejestru Dłużników mogą zostać wpisane osoby fizyczne, które:

 1. Otrzymały wezwanie do zapłaty, w którym zapisana została informacja, że w przypadku braku spłaty dłużnik zostanie wpisany do rejestru prowadzonego przez wskazane biuro informacji gospodarczej.

 2. Spóźniły się w spłacie zobowiązania minimum 30 dni od czasu wezwania do zapłaty od wierzyciela.

 3. Kwota zobowiązania jest wyższa niż 200 zł.

 4. Samo zobowiązanie wynika z podpisania umowy np. kredytowej, dystrybucyjnej czy świadczenia usługi itp.

Negatywny wpis do bazy dłużnik może też dotyczyć przedsiębiorstw. W przypadku firm zostaną dodane do bazy, jeżeli:

 1. Otrzymały wezwanie do zapłaty i w dokumencie tym była informacja o wpisaniu dłużnika do wskazanej bazy, jeżeli nie spłaci zobowiązania w terminie.

 2. Spóźniły się z uregulowaniem płatności co najmniej 60 dni od otrzymania wezwania do zapłaty.

 3. Kwota zobowiązania jest wyższa niż 500 zł.

 4. Należność wynika z podpisania umowy np. pożyczkowej, na dostarczenie energii elektrycznej itp.

Jak sprawdzić siebie w KRD?

W KRD możesz sprawdzić zarówno siebie, jak i inne osoby czy firmy. Aby to zrobić:

 1. Wejdź na stronę konsument.krd.pl. lub na stronie krd.pl przejdź do sekcji „Oferta dla konsumentów” i kliknij przycisk „Sprawdź”.

  Ustawowe sprawdzanie siebie w KRD

  Strona KRD

 2. Mniej więcej w połowie strony znajduje się „Informacja o ustawowym sprawdzeniu siebie i rejestru zapytań 1 raz na 6 miesięcy”. W tym miejscu trzeba kliknąć podkreśloną frazę „serwisie transakcyjnym”, żeby założenie konta było możliwe.

  Sprawdź siebie w KRD

  Strona KRD

 3. Do wypełnienia formularza rejestracyjnego będą potrzebne:

  • twoje imię i nazwisko,

  • adres e-mail,

  • telefon kontaktowy,

  • kod pocztowy,

  • na koniec ustal swój login i hasło do serwisu.

 4. Kolejnym krokiem będzie zweryfikowanie tożsamości. Możesz to zrobić poprzez wysłanie skanu dowodu osobistego (wolniejsza opcja) lub przesłanie przelewu weryfikacyjnego (szybsza opcja).

 5. Zaloguj się hasłem i loginem podanym podczas rejestracji.

 6. Wybierz usługę „Sprawdź swój PESEL” i pobierz raport na swój temat.

 

Jeśli chcesz sprawdzić przedsiębiorstwo, wystarczy na końcu wybrać opcję „Sprawdź wiarygodność firmy” i podaj NIP przedsiębiorstwa, które Cię interesuje.

Osoby fizyczne raz na 6 miesięcy mogą pobrać darmowy raport ze strony internetowej KRD. Nie dotyczy to firm, które w zamian za raport muszą uiścić odpowiednią opłatę.

Chcesz sprawdzić w bazie KRD innego konsumenta? W takim razie będzie Ci potrzebne od niego upoważnienie, które na to pozwala. Dokument ten jest ważny przez 60 dni od chwili jego udzielenia. Należy również podać jego PESEL, aby otrzymać raport.

Ile kosztuje korzystanie z usług Krajowego Rejestru Długów?

Wszystko zależy od tego, jak często masz zamiar korzystać z bazy KRD. Jeżeli będziesz chciał wygenerować kolejny pojedynczy raport o sobie (lub o tym, kto sprawdzał twoje dane) to będzie on kosztował niecałe 7 zł. Samo założenie i prowadzenie konta jest bezpłatne (poza weryfikacją z wykorzystaniem przelewu).

Zdecydowanie bardziej rozbudowany cennik jest skierowany do firm, które chcą skorzystać z usług oferowanych przez Krajowy Rejestr Długów. Wszystkie cenniki znajdziesz w dokumentach, które znajdziesz w stopce strony krd.pl.

Jak dodać wpis do KRD?

W celu dodania wpisu do KRD trzeba mieć założone konto w serwisie transakcyjnym, a także wykupiony odpowiedni pakiet usług. Dla osób fizycznych jest to możliwe po wykupieniu abonamentu w serwisie Chroń Pesel.

Przed dodaniem wpisu trzeba wysłać do dłużnika wezwanie do zapłaty, w którym zostanie dopisana informacja z ostrzeżeniem o wpisaniu do rejestru KRD, jeżeli klient nie ureguluje wpłaty. Co więcej, dług musi być udokumentowany np. poprzez wyrok sądu, fakturę lub inną umowę. Aby dokonać wpisu do KRD osoby fizycznej, wymagane są podstawowe dane takie jak:

 • imię i nazwisko dłużnika,

 • numer PESEL dłużnika

 • adres zamieszkania.

Jeżeli wpis ma dotyczyć obcokrajowca, wówczas potrzebny będzie inny dokument tożsamości np. paszport. Oprócz tego w bazie KRD można dokonać wpisu, który ułatwia odnalezienie dłużnika np. numer dowodu osobistego.

Jak pobrać raport KRD za darmo?

Pełne korzystanie z baz biura informacji gospodarczej zwykle wymaga płatnych pakietów. Jednak raz na 6 miesięcy masz prawo zawnioskować o darmowy raport dotyczący:

 • siebie i swojego statusu w danym BIG-u

 • oraz kto sprawdzał twoje dane w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Takie prawo przysługuje Ci na podstawie Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Biuro informacji gospodarczej, nie tylko KRD, ma obowiązek na tej podstawie udostępnić Ci dane o sobie.

Swój wniosek o darmowy raport KRD złożysz po zarejestrowaniu konta w serwisie albo możesz wysłać wniosek listownie do siedziby Krajowego Rejestru Długów.

Więcej o tym, jak założyć konto i wygenerować raport znajdziesz w tym artykule przy opisie „Jak sprawdzić siebie w KRD?”.

Czy można usunąć wpis z KRD?

Jeżeli twoje dane są widoczne w KRD, to usunięcie wpisu jest możliwe, kiedy w całości spłacisz swój dług u wierzyciela. Z kolei on ma 14 dni, żeby zaktualizować informacje w Krajowym Rejestrze Długów. Dane w bazie dłużników można zmienić lub usunąć, jeżeli:

 • zobowiązanie zostało częściowo lub całkowicie spłacone,

 • zobowiązanie wygasło,

 • dodane informacje do KRD są niezgodne z prawdą,

 • nastąpiła zmiana danych wpisanych do KRD.

FAQ — Często zadawane pytania

Dlaczego jestem wpisany do KRD?

W przypadku osób fizycznych negatywny wpis pojawi się, jeżeli dłużnik nie dotrzymał terminu spłaty zobowiązania o wysokości powyżej 200 zł w ciągu 30 dni od otrzymania wezwania do zapłaty od wierzyciela.

W przypadku firm wpis do KRD będzie możliwy na prośbę wierzyciela, jeżeli przedsiębiorstwo nie spłaciło należności o wysokości powyżej 500 zł przez 60 dni od otrzymania wezwania do zapłaty.

Kiedy KRD może samodzielnie usunąć wpis?

Zwyczajny proces usuwania lub aktualizacji danych w rejestrze KRD jest możliwy tylko za pośrednictwem wierzyciela, który ten wpis dodał. Jednak są pewne wyjątki, kiedy dłużnik może się zgłosić bezpośrednio do Krajowego Rejestru Długów z prośbą o usunięcie swoich danych. Jest to możliwe, jeżeli:

 • nie wiąże Cię już żadna umowa z wierzycielem, bo wygasła lub została rozwiązana,

 • wierzyciel, który przekazał dane nie prowadzi już działalności gospodarczej,

 • jesteś konsumentem i możesz udowodnić, że nie miałeś zobowiązania u tego wierzyciela.

Jestem w KRD — co teraz zrobić?

Jeśli słusznie trafiłeś do bazy KRD, pierwsze co powinieneś zrobić, to spłacić dług z należnymi odsetkami. Tylko wtedy wierzyciel w ciągu 14 dni musi zaktualizować dane o zadłużeniu w bazie, czyli usunie wpis o twoim długu w KRD.

Jeżeli jednak wprowadzone dane nie są prawdziwe, wówczas zgłoś sprawę do wierzyciela, który wpisał Cię do bazy, żeby wpis nie utrudniał Ci uzyskanie kredytu.

Jak długo w bazie KRD może widnieć wpis?

Jeżeli miałeś dług i zostałeś wpisany do bazy dłużników KRD, to wpis zostanie usunięty po 3 latach od ostatniej aktualizacji. Jednak nie później niż do 10 lat od zgłoszenia dłużnika do rejestru przez wierzyciela.

Po upływie trzech lat dane przechowywane są w rejestrach w celach statystycznych. W związku z tym taka negatywna informacja może na długi czas wpływać na twoją historię kredytową.

Czy dostanę pożyczkę bez sprawdzania KRD?

Jeżeli zostałeś wpisany na stronę Krajowego Rejestru Długów to banki będą uważały Cię za niewiarygodnego klienta i nie możesz liczyć na otrzymanie kredytu. Dlatego najlepszym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest spłata aktualnego zobowiązania, żeby wierzyciel zaktualizował i usunął niekorzystny wpis w bazie.

Możesz również starać się o pożyczkę pozabankową bez KRD. Instytucje pożyczkowe mają mniejsze wymagania wobec swoich klientów i przyjmują osoby, które mają już zadłużenie na swoim koncie. Jednak im dłużej będziesz zwlekać z uregulowaniem płatności, tym trudniej będzie Ci starać się o nowe pożyczki, kredyty, czy nawet o nową umowę o abonament telefoniczny.

Pamiętaj, że teraz wraz z nowelizacją ustawy antylichwiarskiej skończą się chwilówki bez sprawdzania baz. Według przepisów każdy pożyczkodawca jest zobowiązany zweryfikować klienta w rejestrze wybranego BIG-u i na tej podstawie ocenić zdolność kredytową.

Po jakim czasie znika się z KRD?

Jeżeli spłaciłeś swoje zobowiązanie to wierzyciel musi wysłać aktualizację do Krajowego Rejestru Długów inaczej może otrzymać karę.

Wpisy bez aktualizacji ze strony wierzyciela są usuwane przez Krajowy Rejestr Długów po 3 latach.

Później dane o dłużnikach są przechowywane do 10 lat od zgłoszenia w celach statystycznych, czyli nie mają wpływu na zdolność i historię kredytową dłużnika.

Czy osoba fizyczna może zgłosić dłużnika do KRD?

Dłużników do KRD mogą zgłaszać zarówno firmy, jak i osoby fizyczne. W tym celu należy mieć założone konto w serwisie Krajowego Rejestru Długów i wykupiony odpowiedni pakiet. Wpisu dokonuje się na zasadach określonych w ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

Co lepsze BIK czy KRD?

BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej gromadzi informacje o zobowiązaniach finansowych od banków i instytucji pożyczkowych. Sprawdzany podmiot ma tam zarówno pozytywną historię swoich zobowiązań, jak i negatywną. Dlatego jest to pierwsze miejsce, w którym banki sprawdzają zdolność kredytową swoich klientów. W związku z tym założenie konta w BIK jest przydatne, jeżeli będziesz w przyszłości starać się np. o kredyt hipoteczny.

Natomiast w Krajowym Rejestrze Długów znajdują się tylko negatywne informacje o dłużnikach i są one gromadzone nie tylko od banków i firm pożyczkowych. Konto w Krajowym Rejestrze Długów jest pomocne z jednej strony do sprawdzenia kontrahenta, a z drugiej do zabezpieczenia się przed wyłudzeniem danych.

Ocena artykułu
Oddaj głos, bądź pierwszy!

Komentarze

WongaChwilówka nr 1 w rankingu