Częściowa spłata pożyczki w Hapi Pożyczki – konsekwencje?

0
48
Częściowa spłata pożyczki w Hapi Pożyczki – konsekwencje?
Ocena

 Z chwilą nie wpłacenia przez klienta odpowiednio wysokiej raty, Hapi Pożyczki nalicza odsetki wynikające z podpisanej umowy kredytowej. Jeżeli klient będzie zwlekał ze spłatą kwoty równej co najmniej dwóm pełnym ratom pożyczki, Pożyczkodawca może zażądać od klienta zapłacenie zaległych rat lub ich części w terminie 7 dni od doręczenia pisma informującego o tym fakcie.

Niespłacanie – co mi grozi?

W sytuacji, gdy należność mimo ponaglenia nie zostanie uregulowana, może zostać wypowiedziana umowa pożyczkowa, co będzie się wiązało z koniecznością niezwłocznej spłaty całej podjętej kwoty. Każda taka sprawa jest jednak rozpatrywana indywidualnie. W pierwszej kolejności Biuro Obsługi Klienta Hapi pożyczki kontaktuje się z klientem drogą telefoniczną i w tej sposób próbuje ustalić przyczynę braku terminowej spłaty rat i ustalenia z klientem terminu całkowitej lub częściowej ich spłaty. Może zostać również wysłane zawiadomienie listowne oraz SMS-owe.

Uregulowanie części zadłużenia może skutkować obciążeniem Pożyczkobiorcy dodatkowymi kosztami, a brak podjęcia jakichkolwiek czynności prowadzących do spłaty zaległych rat może w efekcie doprowadzić do wypowiedzenia umowy i skierowania sprawy na drogę sądową oraz egzekucyjną.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here