Czy Hapi Pożyczki wpisuje lub podaje do bik?

0
52
Czy Hapi Pożyczki wpisuje lub podaje do bik?
Ocena

 

Klienci, którzy nie regulują w dalszym ciągu swoich zobowiązań, poddawani są dalszym czynnościom egzekucyjnym, przez co narastają koszta okołopożyczkowe. Wpisanie do BIK potrafi skutecznie zamknąć drogę do uzyskania innych pożyczek, gdyż firmy pożyczkowe nie będą chciały pożyczać pieniędzy osobom, które mają problemy ze spłatą innych zobowiązań, nie ma więc gwarancji, że i nowe zobowiązanie zostanie uregulowane zgodnie z planem.

Zostanę wpisany do BIK?

Jeżeli występują problemy ze spłatą – tak. Sam fakt zaciągnięcia pożyczki w Hapi Pożyczki nie jest rejestrowany w żadnych bazach kredytowych. Takowe informacje pojawiają się tylko w przypadku wystąpienia opóźnień w spłacie, o czym klient jest informowany w momencie zawierania umowy pożyczkowej. Ostrzeżenie o wpisaniu do BIK i innych jest jednym z czynników nakłaniających klientów do spłaty zobowiązania.

Jest to więc kolejny czynnik, który powinien nakłaniać do terminowej spłaty rat pożyczki, co także zapobiegnie generowaniu dodatkowych kosztów.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here