Czym jest BIG i jak sprawdzić siebie w BIG?

Data dodania: 28 kwietnia 2023 r. / Aktualizacja: 28 kwietnia 2023 r.
Co to jest BIG i jak sprawdzić siebie? Co to jest BIG i jak sprawdzić siebie?
Źródło: Ksenia Chernaya / Pexels

W Polce działa kilkanaście biur informacji gospodarczej. Jednym z nich jest Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor, które gromadzi dane z różnych sektorów gospodarki. Z tego artykułu dowiesz się, jakie dane gromadzi BIG, czym różni się BIG od BIK, a także jak sprawdzić siebie w BIG za darmo.

Co to jest BIG?

BIG to biuro informacji gospodarczej. Tego skrótu możemy użyć w przypadku określenia firmy działającej jako rejestr, który gromadzi, przechowuje i udostępnia informacje gospodarcze o konsumentach i firmach. Takich biur w Polsce działa kilkanaście i zbierają informacje z różnych branż, nie tylko finansowej.

Jest również BIG InfoMonitor, czyli biuro, które zbiera informacje zarówno pozytywne, jak i negatywne o osobach fizycznych firmach. Działalność BIG InfoMonitor jest zgodna z Ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

BIG InfoMonitor S.A. należy do Grupy BIK. W skład tej grupy należą:

Często nie wiadomo czy nasz rozmówca ma na myśli BIG jako konkretny rejestr, czy ogólnie wszystkie biura, które działają na terenie Polski.

Warto wiedzieć, że BIG InfoMonitor jako jedyne biuro daje też dostęp do rejestrów BIK i Związku Banków Polskich.

Czym się zajmuje BIG InfoMonitor?

BIG InfoMonitor to biuro informacji gospodarczej, które gromadzi, przechowuje i udostępnia informacje o osobach fizycznych i firmach w zakresie ich zobowiązań finansowych wobec innych instytucji i firm. Wśród gromadzonych danych znajdują się informacje o:

 • przeterminowanych zobowiązaniach (informacje negatywne),

 • zobowiązaniach opłacanych zgodnie z ustalonym terminem płatności (informacje pozytywne).

Zebrane informacje BIG może udostępniać różnym instytucjom. Dzięki temu firma wie, że klient jest godny zaufania albo notorycznie ma problemy z opłacaniem faktur. Może to doprowadzić do tego, że klient, który stara się o pożyczkę gotówkową, to może jej nie otrzymać. Jednak taka sytuacja może dotyczyć też innych umów, nie tylko o pożyczkę czy kredyt. Dłużnik może spotkać się również z sytuacjami takimi jak:

 • odmowa sprzedaży produktu na raty,

 • brak możliwości podpisania umowy o abonament telefoniczny,

 • kontrahent nie podpisze umowy i zrezygnuje z usług dłużnika.

Dlatego z danych zgromadzonych w rejestrze BIG korzysta wiele firm i instytucji, żeby uchronić się przed zatorami w płatnościach.

Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych a działalność biur informacji gospodarczej

Ustawa regulująca udostępnianie i wymianę danych gospodarczych nakłada na biura informacji gospodarczej określone obowiązki, z których muszą się wywiązać. Zgodnie z tą ustawą zostały wyznaczone zasady dotyczące między innymi:

 • Okresu przechowywania danych przez biura informacji gospodarczej.

 • Rodzaju danych przechowywanych przez BIG-i.

 • Szybkości i terminowości przekazywania informacji do BIG oraz czasu jej aktualizacji.

 • Regulacji dotyczących przekazywania informacji między poszczególnymi biurami.

 • W jakiej sytuacji konsument może uzyskać darmowe informacje na temat swojego konta oraz wysokości opłat, które mogą być naliczane w przypadku kolejnych zapytań, w krótkim czasie.

 • Osoby odpowiedzialnej za nadzór nad biurami.

 • Wysokości kar, które mogą być nałożone w przypadku przekazywania nierzetelnych informacji do biur informacji gospodarczej.

Jakie dane przechowuje rejestr BIG?

Dane przechowywane w rejestrze dłużników BIG InfoMonitor zawierają informacje o dłużniku, wierzycielu oraz samym zadłużeniu. Dlatego negatywny wpis obejmuje:

 • dane dłużnika,

 • dane wierzyciela,

 • kwotę zaległości oraz w jakiej jest walucie,

 • rodzaj długu,

 • data powstania zaległości i okresu wymagalności,

 • kiedy zostało wysłane wezwanie do zapłaty zawierającego ostrzeżenie o wpisie do rejestru dłużników,

 • czy zobowiązanie przedawniło się.

Powyższe informacje dotyczą przede wszystkim negatywnych wpisów w rejestrze dłużników BIG InfoMonitor. Natomiast pozytywne wpisy zawierają oprócz podstawowych danych (o wierzycielu i kliencie) również informacje o rodzaju zobowiązania, daty terminu płatności na czas.

Czym różni się BIG od BIK?

BIG i BIK można łatwo pomylić. Zwłaszcza że oba te biura ze sobą współpracują. Jednak warto wiedzieć, czym się od siebie różnią. W tabeli znajdziesz porównanie pomiędzy Biurem Informacji Gospodarczej a Biurem Informacji Kredytowej.

BIG — Biuro Informacji GospodarczejBIK — Biuro Informacji Kredytowej
Działa na podstawie Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczej i wymianie danych gospodarczych, Ustawy o ochronie danych osobowych oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.Działalność BIK reguluje Ustawa prawo bankowe, Ustawa o ochronie danych osobowych i ogólne rozporządzenie o ochronie danych, a także Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowego zakresu danych podlegających wymianie pomiędzy instytucjami utworzonymi na podstawie przepisów prawa bankowego a instytucjami pożyczkowymi i innymi podmiotami.
BIG gromadzi dane z różnych branż (nie tylko finansowej), ale też od przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego, firm telekomunikacyjnych, sądów, dostawców energii, osób fizycznych itp.Do BIK-u trafią informacje od banków, SKOK-ów, firm pożyczkowych i innych instytucji finansowych.
BIG gromadzi w swoim rejestrze dane z różnych sektorów gospodarki. W bazie znajdują się niezapłacone zobowiązania powyżej 30 dni, terminowo spłacane zobowiązania oraz zaległości z tytułu alimentów, grzywny czy opłat sądowych.Dane zgromadzone przez BIK dotyczą usług finansowych i zobowiązań, które są aktualne, spłacone, ale z opóźnieniem ponad 60 dni oraz pozytywnych informacji, na które klient wyraził zgodę na przetwarzanie.
Przy sprawdzaniu informacji gospodarczej o konsumencie firma czy osoba fizyczna musi posiadać zgodę konsumenta na weryfikację danych.Przy sprawdzaniu osoby nie jest wymagana jej zgoda, ponieważ weryfikacja jest wykonywana w ramach czynności bankowych (z wyjątkiem firm pożyczkowych, które zawsze muszą pobrać taką zgodę od klienta).

Chcesz wiedzieć więcej o wyczyszczeniu BIK? Przeczytaj również artykuł o tym, jak wyczyścić BIK za darmo? 

Kto korzysta z rejestru Biura Informacji Gospodarczej?

Z rejestru zapytań BIG InfoMonitor korzysta naprawdę wiele firm i instytucji z różnych branż. Do rejestru BIG trafiają informacje od:

 • urzędów gmin,

 • sądów,

 • osób fizycznych,

 • przedsiębiorców,

 • firm telekomunikacyjnych,

 • banków,

 • firm pożyczkowych,

 • towarzystw ubezpieczeniowych,

 • dostawców energii elektrycznej.

Jak sam widzisz, przekrój firm jest duży. Firmy, z którymi podpisujesz umowy i opłacasz faktury za usługi lub towary, to każda z nich może wprowadzić twoje dane do rejestru BIG, jeżeli spóźnisz się z płatnością.

Co prawda banki lub firmy pożyczkowe częściej korzystają z rejestru BIK, ponieważ jest on dedykowany dla branży finansowej. Jednak jak najbardziej mogą korzystać też i z rejestru dłużników BIG InfoMonitor. Zwłaszcza że BIK i BIG współpracują i wymieniają się informacjami w ramach jednej grupy.

Sprawdź ofertę chwilówek bez sprawdzania BIG.

Kto może się znaleźć w bazie BIG?

W rejestrze dłużników znajdzie się każdy konsument, który:

 1. Ma dług powyżej 200 zł i zalega ze spłatą co najmniej 30 dni.

 2. Upłynął co najmniej miesiąc od otrzymania (przez konsumenta) od wierzyciela listem poleconym wezwania do zapłaty zawierającego ostrzeżenie o wpisaniu dłużnika do rejestru BIG.

 3. Poza tym dług nie uległ przedawnieniu. Oznacza to, że nie upłynęło 10 lat od daty wymagalności zobowiązania. Albo nie upłynęło 10 lat od decyzji sądu od dnia stwierdzenia roszczenia.

W przypadku kontrahentów muszą zostać spełnione następujące warunki, żeby firma znalazła się w rejestrze BIG:

 1. Dług wynosi powyżej 500 zł i termin spłaty zobowiązania ma ponad 30 dni.

 2. Minął co najmniej miesiąc od wysłania przez wierzyciela listem poleconym wezwania do zapłaty, które zawiera również ostrzeżenie o wpisaniu dłużnika do rejestru BIG InfoMonitor.

Jeżeli zalegasz z płatnością za raty, faktury czy nawet alimenty, to informacja o twojej zaległości może znaleźć się w rejestrze dłużników.

Jak sprawdzić siebie w BIG — pobieranie raportu BIG o sobie

Rejestr dłużników BIG InfoMonitor pozwala raz na 6 miesięcy za darmo sprawdzić informacje o sobie, które znajdują się w bazie. Darmowy raport jest zapewniany już w ramach Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Aby otrzymać taki raport, postępuj według kolejnych punktów:

 1. Wejdź na stronę big.pl i na stronie główniej kliknij zakładkę Dla konsumentów.

 2. Następnie kliknij u góry strony w przycisk Zaloguj/Zarejestruj i wybierz, że chcesz się zarejestrować jako klient indywidualny.

 3. Do założenia konta będzie potrzebne:

  • podanie adresu e-mail,

  • utworzenie hasła,

  • zaakceptowanie regulaminów,

  • podanie swoich danych (w tym numeru PESEL).

 4. Po kliknięciu przycisku Załóż BIGkonto na podany adres e-mail otrzymasz link aktywacyjny do konta. Trzeba w niego wejść, żeby dokończyć rejestrację.

 5. W kolejnym kroku wybierz Ofertę pre-paid, która skierowana jest do konsumentów.

 6. Następnie wybierz Pojedyncze usługi dla konsumentów.

 7. Teraz należy uzupełnić wymagane pola w formularzu, a potem dodać skan swojego aktualnego dowodu tożsamości.

To wszystko. Po dołączeniu skanu dokumentu pracownik BIG InfoMonitor zweryfikuje twoje dokumenty. Może to potrwać do jednego dla roboczego. Kiedy konto będzie zweryfikowane, to otrzymasz potwierdzenie na swój adres e-mail. Teraz już możesz wybrać na koncie, jaki raport Cię interesuje. Do wyboru masz:

 • Raport o sobie — zobaczysz w nim, jakie dane i zaległości znajdują się w rejestrze.

 • Raport zapytań — z którego dowiesz się, jakie firmy chciały sprawdzić Cię w systemie. Jest to pomocny raport, zwłaszcza kiedy zgubiłeś dowód osobisty.

Kiedy chcesz skorzystać z raportu częściej niż raz na 6 miesięcy, to taka usługa kosztuje obecnie 17 zł za jeden raport.

Jak długo można być w BIG?

Ustawa regulująca działanie BIG-ów jasno określa, jak długo dłużnik będzie widniał na liście dłużników w BIG-u. Zacznijmy od tego, że wierzyciel po otrzymaniu wniosku od dłużnika, że dane w rejestrze są nieprawidłowe, albo dług został spłacony w całości, to ma 14 dni na przekazanie tych informacji do BIG.

Natomiast Biuro Informacji Gospodarczej ma:

 • 7 dni na aktualizację od dnia złożenia wniosku przez wierzyciela, jeżeli wpis w rejestrze trzeba uaktualnić.

 • 30 dni w przypadku danych, które są nieprawdzie, nieaktualne lub niekompletne.

Poza tym do celów statystycznych informacje gospodarcze z rejestru BIG są przechowywane do 10 lat. Przy czym nie są one widoczne dla instytucji i innych podmiotów, które korzystają z listy dłużników BIG do weryfikacji konsumentów i kontrahentów.

Czy można usunąć wpis z rejestru BIG?

Tylko w nielicznych przypadkach można prosić o usunięcie wpisu z rejestru dłużników. Jest to możliwe, jeżeli:

 1. Spłaciłeś całe zadłużenie — w tym przypadku skontaktuj się z wierzycielem, który dodał wpis do rejestru. Ma on 14 dni na aktualizację informacji w BIG.

 2. Cesja długu na innego wierzyciela — w takiej sytuacji wierzyciel również powinien w ciągu 14 dni zaktualizować dane wysłane do BIG InfoMonitor.

 3. Nieaktualne lub nieprawdziwe dane — w tej sytuacji również należy zgłosić się do wierzyciela, który dodał błędny wpis, żeby go usunął lub poprawił. W tym przypadku aktualizacja trwa do 30 dni.

Więcej o czyszczeniu historii kredytowej przeczytasz w artykule: Jak wyczyścić BIG KRD i ERIF?

Na koniec chcemy zadać Ci pytanie. Czy warto korzystać z usług BIG?

Odpowiedź jest prosta jak najbardziej tak! Dlaczego? Ponieważ pozwoli Ci to sprawdzić swoje szanse na uzyskanie kredytu lub podpisanie innej umowy. Natomiast jeśli pojawi się negatywny wpis, to masz wystarczająco dużo czasu, aby podjąć odpowiednie kroki.

Poza tym BIG ułatwia również kontrolowanie aktualnego zadłużenia oraz pozwala dowiedzieć się, czy jest się zarejestrowanym na liście dłużników. Można również łatwo zweryfikować wiarygodność danego podmiotu gospodarczego i sprawdzić, czy nie doszło do kradzieży twoich danych osobowych.

Ocena artykułu
Oddaj głos, bądź pierwszy!

Komentarze

WongaChwilówka nr 1 w rankingu