Firmy pożyczkowe na rynku finansowym

Data dodania: 29 stycznia, 2016 r. / Ostatnia aktualizacja: 20 lipca, 2017 r.
Firmy pożyczkowe na rynku finansowym
Ocena artykułu
Oddaj głos, bądź pierwszy!

W ciągu ostatnich pięciu lat liczba firm zajmujących się udzielaniem pożyczek pozabankowych w Polsce znacznie wzrosła. Pod koniec marca wejdą jednak w życie zmiany prawne, które mogą całkowicie zmienić sytuację tego sektora.

Przez ostatnie pięć lat liczba firma udzielających pożyczek pozabankowych znacznie wzrosła. Wartość zaciągniętych przez klientów pożyczek tego rodzaju wyniosła ok. 5,2 mld złotych. Jest to ponad dwa razy więcej niż w 2010 r. Z chwilówek korzysta co roku ponad 1,5 mln Polaków. Główne powody tego wzrostu to coraz częstsze reklamy, poszerzenie oferty parabanków oraz zwiększenie możliwości udzielania pożyczek przez internet.

Pod koniec marca wejdą jednak w życie zmiany prawne, które mogą całkowicie zmienić sytuację sektora pozabankowego. Ze względu na chęć ochrony interesów kredytobiorców podjęto decyzję o nowelizacji ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym i kredycie konsumenckim. Nowelizacja dotyczy ograniczenia kosztów i opłat naliczanych przez firmy udzielające chwilówek. W przedstawionym tu raporcie oceniana zostaje pozycja instytucji pozabankowych i omawiamy zdolność tych firm do dostosowania się do zmian w ustawie.

  • Sektor firm pozabankowch podzielony jest na trzy główne grupy (w zależności od modelu biznesowego): domowy (przykładem są firmy Provident i Bocian), oddziałowy (Capital Service, Profi Credit, Kredyty-Chwilówki) oraz internetowy (Wonga Vivus, Kreditech). Dwie pierwsze grupy udzielają głównie pożyczek o dłuższych terminach, trzecia grupa specjalizuje się udzielaniem małych chwilówek.
  • Wg naszych szacunków branża pożyczek pozabankowych osiągnęła w 2015 r. 3,0-3,1 mld zł przychodów, z czego połowę osiągnął Provident (1,5 mld zł). Na drugim miejscu jest Profi Credit (ok. 450 mln), a trzecią lokatę osiągnął Vivus (ok. 360 mln). Provident walczy obecnie ze stagnacją wzrostu, a Profi Credit oraz Vivus osiągają 30 – 40 proc. dynamiki przychodów.
  • Zmiany w ustawie mają dotyczyć ustalenia górnego limitu wysokości odsetek w stosunku do kwoty pożyczki (wg wzoru: 25 proc. + 30 proc * liczba lat, maksymalnie 100 proc.), wprowadzenia granicy kosztów za nieterminową spłatę (maksymalnie 6-krotność wysokości stopy lombardowej), jak również konieczności prowadzenia działalności w formie spółki z o.o. lub akcyjnej (z kapitałem zakładowym min. 200 tys. zł)
  • Ponieważ koszty stałe firm z branży pozabanowej są wysokie, nowelizacja powinna skłonić je do oferowania pożyczek głównie o dłuższym lub średnim terminie spłaty oraz o wartości wyższej niż 1000 – 1500 zł. Firmy oddziałowe będą się starały maksymalnie obcinać koszty, a firmy działające online wprowadzą zapewne wyższe kwoty pożyczek i dłuższe terminy.
  • Na cztery firmy nałożony będzie podatek bankowy. Firmy te to: Provident, Vivus, Profi Credit i Bocian Pożyczki. Obciążenia tej branży wyniesie w sumie ok. 15 mln zł.
  • Wskaźniki zadłużenia tego sektora, mimo że nie należą do niskich, są na akceptowalnym poziomie. Mediana DN/EBITDA dla spółek Provident, Vivus i Bocian Pożyczki wynosi trochę ponad 2,5. Mniejsze firmy mają wystarczająco dużo miejsca, aby zwiększyć poziom dźwigni finansowej.