Gdzie mieści się siedziba Hapi Pożyczki?

0
35
Gdzie mieści się siedziba Hapi Pożyczki?
Ocena

 

 Dla potencjalnego pożyczkobiorcy w Hapi Pożyczki nie ma to jednak większego znaczenia, ponieważ nie jest wymagane osobiste stawiennictwo w celu podpisania umowy o podjęcie pożyczki, a cała procedura realizowana jest za pośrednictwem internetu.

Siedziba Hapi Pożyczki – gdzie jest zlokalizowana?

Operatorem obsługującym platformę Hapi Pożyczki jest firma IPF Polska Sp. z o.o., która znajduje się pod adresem Al. Jerozolimskie 136; 02-305 Warszawa.

Wiadomo jednak, że podmiot oferujący Hapi Pożyczki funkcjonuje jako legalny podmiot zarejestrowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej: Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000333174 i jest zarejestrowana jako podatnik pod numerem NIP 701-01-91-956.

Spółka posiada kapitał zakładowy w wysokości 10.000.000,00 zł, który został wpłacony w całości.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here