Ile komornik może zabrać z emerytury 2023 ?

Data dodania: 7 marca 2023 r. / Aktualizacja: 19 lipca 2023 r.
Ile komornik może zabrać z emerytury Ile komornik może zabrać z emerytury
Źródło: RODNAE Productions / Pexels

W końcu doczekałeś się upragnionej emerytury. Nareszcie możesz odpocząć od pracy i zająć się tym, co lubisz. Niestety, nawet na niej nie unikniesz zajęcia komorniczego zaległych długów. Sprawdź, jaką część emerytury może zająć komornik sądowy i jaka jest kwota wolna od zajęcia emerytury w 2023 r.

Jak wygląda zajęcie komornicze emerytury?

O tym, ile może zabrać komornik z emerytury, mówi Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

W jaki sposób komornik dokonuje zajęcia emerytury?

1. Najpierw Twój wierzyciel, który chce rozpocząć postępowanie egzekucyjne, idzie do sądu. Tam najprawdopodobniej w krótkim czasie uzyska tytuł wykonawczy (wyrok sądu lub nakaz zapłaty). Po jego uprawomocnieniu do akcji wkracza komornik.

2. Komornik, który zajmuje się Twoją egzekucją komorniczą, może zająć emeryturę w niezwykle łatwy sposób. Po prostu przesyła do ZUS-u lub KRUS-u wniosek o zajęcie emerytury. ZUS lub KRUS (zależy, która instytucja wypłaca świadczenie) dokonuje kalkulacji, i część pieniędzy przekazuje od razu dla komornika, a część, już po odliczeniu zajęcia, na konto bankowe dłużnika.

Zupełnie inaczej sprawa wygląda w momencie, gdy komornik chce dokonać egzekucji komorniczej ze zwykłego wynagrodzenia, np. z umowy o pracę czy umowy zlecenie. Aby dokonać potrąceń z pensji, musi w to włożyć dużo więcej wysiłku: znaleźć pracodawcę dłużnika, sprawdzić konta w bankach, dokonać ich zajęcia.

Zajęcie komornicze emerytury podlega dwóm ograniczeniom:

  • maksymalna kwota zajęcia komorniczego (czyli ile najwięcej może zająć komornik)

  • oraz kwota wolna od zajęcia (czyli ile musi pozostawić dłużnikowi na życie).

Ile komornik może zabrać z emerytury w 2023 r.?

Ustawa o emeryturach i rentach mówi wprost, jaka część emerytury może trafić do kieszeni komorników. Jest to zależne od rodzaju zadłużenia. Najwięcej komornik może zabrać na zaspokojenie należności alimentacyjnych wraz z naliczonymi po drodze kosztami egzekucji.

Ile maksymalnie komornik może zabrać z emerytury:

1. Do 60% kwoty emerytury brutto — jeśli chodzi o zaległe świadczenia alimentacyjne z opłatami egzekucyjnymi.

2. Do 50% emerytury brutto — jeśli do zajęć komorniczych doszło z tytułu niepokrycia należności za pobyt w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych czy zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych.

3. Maksymalnie 25% emerytury brutto — na pokrycie należności niealimentacyjnych wraz z kosztami egzekucji, czyli na przykład niespłaconych kredytów i pożyczek czy innych zaległych płatności.

Zobacz również ile komornik może zabrać z pensji ?

Kwota wolna od zajęcia komorniczego z emerytury — ile wynosi?

Kwoty wolne od zajęć komorniczych emerytury co roku się zmieniają, a to wszystko przez waloryzację. Wraz z nowym rokiem, mniej więcej w połowie lutego, prezes ZUS wydaje komunikat w sprawie kwoty minimalnej emerytury i renty oraz kwoty wolnej od zajęcia komorniczego.

Oznacza to, że zarówno najniższa emerytura, jak i kwota wolna od zajęcia komorniczego zmienia się co roku, a dokładniej od 1 marca każdego roku.

Warto dodać, że kwoty minimalnej emerytury, wskaźniki waloryzacji oraz kwoty wolne od zajęcia komorniczego są takie same, niezależnie od tego, czy emeryturę wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych, czy też Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Zobacz również ile komornik może zabrać z renty ?

Ile wynosi kwota minimalnej emerytury od 1 marca 2022 r. do 28 lutego 2023 r.:

1338,44 zł brutto miesięcznie to kwota najniższej emerytury, renty rodzinnej i renty dla osób całkowicie niezdolnych do pracy. Daje to kwotę „na rękę” w wysokości 1217,98 zł.

Kwota minimalnej emerytury od 1 marca 2023 r.

Wg zapowiedzi rządu, wskaźnik waloryzacji emerytury (a co za tym idzie, kwoty wolnej od zajęcia) ma wynieść 13,8%. Minimalna emerytura w 2023 roku (a dokładniej od 1 marca 2023 r.) to 1588,44 zł brutto, czyli 1445,48 zł netto „na rękę”.

Kwoty wolne od zajęcia komorniczego, obowiązujące od 1 marca 2022 r. do 28 lutego 2023 r.:

Zajęcia komornicze nie mogą objąć następujących kwot emerytury:

  • 980,19 zł – jest to kwota wolna od zajęcia w przypadku zobowiązań innych od należności alimentacyjnych, np. niespłacone kredyty.

  • 784,16 zł – ta kwota nie podlega egzekucji komorniczej z tytułu innych należności, wyszczególnionych w art. 139 ust. 1 pkt 1 i 2 i 6-9 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Chodzi m.in. o świadczenia wypłacone zaliczkowo, nienależnie pobrane.

  • 594,05 zł – komornik sądowy musi zwolnić z zajęcia emerytury tę kwotę, jeśli chodzi o należności alimentacyjne potrącane ze świadczenia.

  • 237,61 zł – tyle kwoty wolnej pozostanie osobie, której egzekucja komornicza wynika z tytułu pobytu w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych.

Kwota wolna od zajęcia komorniczego emerytury od 1 marca 2023 r. do 29 lutego 2024 r.

Kwota wolna od zajęcia w przypadku emerytury, która obowiązuje od 1 marca 2023 roku, wynosi odpowiednio:

  • 1125,26 zł — kwota wolna od zajęcia w przypadku zwykłych zobowiązań, na pokrycie należności niealimentacyjnych.

  • 900,22 zł — kwota wolna od zajęcia komorniczego w przypadku świadczeń zaliczkowych, nienależnie pobranych itp.

  • 681,97 zł — tego nie może zabrać komornik, jeśli chodzi o świadczenia alimentacyjne.

  • 272,78 zł — kwota wolna z tytułu pobytu w domach pomocy społecznej itp.

Wszystko ponad te kwoty może zabrać komornik w każdym momencie.

Czy komornik może zabrać trzynastą lub czternastą emeryturę?

Na szczęście dla zadłużonych emerytów, zgodnie z ustawą o jednorazowym świadczeniu pieniężnym, komornik nie ma prawa zająć żadnej części trzynastej emerytury ani obiecanej czternastej. Są to w całości kwoty wolne od zajęcia. Te pieniądze znajdą się na koncie dłużnika, który może, ale nie musi, samodzielnie wykorzystać dodatkowe świadczenie na pokrycie należności z tytułu wykonawczego. Ale nikt Cię nie zmusi do tego, by tę kwotę przeznaczyć na spłatę długu. Równie dobrze możesz zrobić z nimi, co zechcesz: opłacić bieżące rachunki, podarować, wydać na wakacje.

Ocena artykułu
Oddaj głos, bądź pierwszy!

Komentarze

WongaChwilówka nr 1 w rankingu