Jak ściąga pieniądze komornik z Hapi Pożyczki?

0
34
Jak ściąga pieniądze komornik z Hapi Pożyczki?
Ocena

Komornik może podjąć działania windykacyjne tylko i wyłącznie na podstawie pełnomocnego nakazu zapłaty, wydanego przez Sąd, po uprzednim wyczerpaniu innych sposobów windykacji. To, w jaki sposób komornik może wykonywać swoje czynności, określone jest w ustawie o komornikach sądowych i egzekucji (z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz.U. 2011 nr 231 poz 1376 z późn.zm).

Jakie czynności wykonuje więc komornik?

W pierwszej kolejności komornik podejmuje próbę kontaktu z dłużnikiem i zobligowaniem go do realizacji postanowień nakazu zapłaty. Jeżeli ta metoda jest nieskuteczna, wówczas dokonuje zajęcia wynagrodzenia w dopuszczalnej przepisami wysokości ( do 40% uposażenia). Może również dokonać zajęcia mienia ruchomego i w określonym przepisami terminie dokonać jego licytacji.

Uzyskane w ten sposób środki przeznaczane są na spłatę długów jak i pokrycie kosztów komorniczych, nadwyżka pozostaje przekazana dłużnikowi. W przypadku znacznego zadłużenia komornik może dokonać także zajęcia i późniejszej licytacji nieruchomości.

 

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here