Jak wygląda anulowanie pożyczki w Hapi Pożyczki?

0
59
Jak wygląda anulowanie pożyczki w Hapi Pożyczki?
Ocena

Zgodnie z prawem, w terminie maksymalnie 14 dni od zawarcia Umowy, można odstąpić od umowy pożyczkowej, poprzez złożenie stosownego formularza. Po wypełnieniu takiego formularza i przesłania go do Hapi Pożyczki, umowa zostaje uznana za nigdy nie podpisaną. Pożyczkobiorca nie ma obowiązku podawania przyczyn odstąpienia od umowy, jedynym warunkiem jest dostarczenie formularza listem poleconym na adres Pożyczkodawcy.

Czy tylko w ten sposób mogę anulować pożyczkę?

Możliwe jest również osobiste dostarczenie formularza lub dostarczenia go poprzez pełnomocnika. Formularz o odstąpienie od pożyczki dołączony jest do zawartej umowy. Odstępując od umowy Pożyczkobiorca zobowiązany jest do całkowitego zwrotu otrzymanych środków pieniężnych na wskazany rachunek bankowy, przeznaczony do spłaty pożyczki. Wpłata ta musi zostać zaksięgowana w obowiązującym terminie, nie później niż 30 dni od daty złożenia wniosku o odstąpienie od umowy. Anulowanie umowy nie wiąże się z naliczaniem przez Hapi Pożyczki jakichkolwiek odsetek z tego tytułu.

Jeśli Pożyczkobiorca spóźni się z odstąpieniem od umowy w terminie do 14 dni i nie zwróci kwoty, jaką pożyczył, w takiej sytuacji warunki odstąpienia do umowy nie zostaną spełnione, co wiąże się z naliczeniem odsetek.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here