Jaki jest nip, nr konta i telefon do Hapi Pożyczki?

0
74
Jaki jest nip, nr konta i telefon do Hapi Pożyczki?
Ocena

Operatorem obsługującym platformę Hapi Pożyczki jest firma IPF Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa, która jest wpisana przez do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000333174, jak również zarejestrowana jest jako podatnik pod numerem NIP 701-01-91-956.

Jaki jest numer telefonu i konta Hapi Pożyczki?

Przedsiębiorstwo posiada kapitał zakładowy w wysokości 10.000.000,00 zł, który został wpłacony w całości. Numer konta do wpłaty pożyczek jest podany w umowie pożyczkowej, jest także dostępny za pośrednictwem Strefy Klienta dostępnej na stronie Hapi Pożyczki. Biuro Obsługi Klienta Hapi Pożyczki jest dostępne w dni robocze w godzinach od 08:00 do 20:00, a także w Soboty od 9:00 do 17:00 pod numerami telefonów: 22 395 85 87 oraz 800 012 601.

Dostępny jest również numer infolinii sprzedażowej: 22 395 85 85 pod który można dzwonić w celu uzyskania wyceny lub dodatkowych informacji przed podjęciem pożyczki.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here