Specjaliści wytykają ustawie antylichwiarskiej błędy

Data dodania: 29 stycznia 2016 r. / Aktualizacja: 20 lipca 2017 r.
Specjaliści wytykają ustawie antylichwiarskiej błędySpecjaliści wytykają ustawie antylichwiarskiej błędy

Polscy konstytucjonaliści stwierdzają, że najistotniejsze zapisy uchwalonej przez Sejm ustawy dot. chwilówek mogą być sprzeczne z Konstytucją. Związek Firm Pożyczkowych zdecydował się na zlecenie przygotowania opinii na temat wprowadzanej ustawy antylichwiarskiej trzem wybitnym konstytucjonalistom: Markowi Chmaj, Bogusławowi Banaszak i Wojciechowi Orłowskiemu. Wysnuli oni pewne zbieżne wnioski na temat zmian w ustawie dotyczącej chwilówek. Stwierdzili mianowicie, że zapisy ustawy, które określają górną granicę opłat pozaodsetkowych są błędnie skonstruowane. Podobnie uważa też dr hab. Marcin Wiącek, na którego opinię także powołują się firmy udzielające pożyczek krótkoterminowych.

Koszty pozaodsetkowe to opłaty między innymi za czynności administracyjne, które parabanki podejmują przy udzielaniu zadłużenia. Wg znowelizowanej ustawy pożyczkodawcy będą mogli otrzymać maksymalnie 55 proc. wartości zadłużenia w skali roku i najwyżej 100 proc. wartości zadłużenia niezależnie od okresu, na który pożyczka została udzielona. Problemem jest to, że owo maksymalne 55 proc. zostało podzielone na limit stały i zmienny. Parabanki mogą więc naliczyć 25 proc. niezależnie od okresu kredytowania. Dodatkowe 30 poc. jest od tego okresu ściśle uzależnione. Większość firm pozabankowych uważa, że 25 proc. wartości pożyczki to kwota znacznie poniżej ponoszonych przez nich na działalność kosztów stałych, które określają na poziomie 25 36 proc.

Prof. Bogusław Banaszak, były przewodniczący Rady Legislacyjnej przy premierze stwierdził: „regulacja doprowadzi do spłycenia rynku kredytów konsumenckich, ograniczając w tym zakresie możliwość wyboru przez zainteresowane podmioty pożyczek opiewających na niskie kwoty, z relatywnie krótkim terminem spłaty, tzw. mikropożyczek”.

Wg profesora limit kosztów w wysokości 25% spowoduje, że oferowanie pożyczek krótkoterminowych będzie nieopłacalne. Narusza to wzorzec określony w art. 2 Konstytucji („Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej”).
Tego rodzaju zastrzeżenia dotyczące maksymalnej granicy opłat pozaodsetkowych ma też prof. Wojciech Orłowski z UMCS (obecnie członek Rady Legislacyjnej). Stwierdza on, że: „Ingerencja ustawodawcy w tym zakresie jest nadmierna i nieuzasadniona, a ponadto nieadekwatna do potrzeb konsumentów. Regulacja ta zatem narusza zasadę wolności gospodarczej oraz zasadę społecznej gospodarki rynkowej” – czytamy w jego opinii.

Obydwoje specjaliści uważają, że konsumenci w żaden sposób nie zyskają na takich zapisach, gdyż jeśli oferta chwilówek zniknie z rynku, ludzie zaczną pożyczać wyższe kwoty na dłuższy okres czasu, co z kolei zwiększy ich zadłużenia. Ustawę uchwalił już Sejm, ale Związek Firm Pożyczkowych zlecił powyższe opinie, aby przekonać senatorów do wprowadzenia zmian korzystnych dla parabanków.

Marcin Borowiecki, dyrektor zarządzający Wonga.com w Polsce jasno stwierdza:
– Nie boimy się wejścia w życie tej ustawy. Co więcej, jesteśmy za tym, aby zaczęła ona obowiązywać jak najszybciej. Zawiera istotne mankamenty, ale lepszy półśrodek niż jego brak. Czasem jest tak, że swoboda działalności gospodarczej i ochrona konsumenta są w sprzeczności – tak jest i tym razem. Ale naszym zdaniem należy przesunąć suwak w stronę ochrony konsumenta.

Fakt, że Związek Firm Pożyczkowych włączył do walki specjalistów będących członkami Rady Legislacyjnej przy premierze, jest krytykowane przez znaczną część osób. Jednak Martyga Długoszewska z ZFP wyjaśnia:
– Jedynym kryterium doboru ekspertów, których poprosiliśmy o przygotowanie opinii, była ich wiedza. Pełnione funkcje były bez znaczenia. Trudno podważać autorytet panów profesorów.
Przewodniczący Rady Legislacyjnej, prof. Mirosław Stec, twierdzi jednak, że nie ma możliwości zabronienia nikomu przedstawiania własnych opinii.
– Wierzę w to, że wszystkie opinie tworzone dla prywatnych podmiotów są dobrze przygotowane i odpowiadają rzeczywistym stanowiskom ich autorów – mówi prof. Stec.

Ocena artykułu
Oddaj głos, bądź pierwszy!

Komentarze

WongaChwilówka nr 1 w rankingu