W jaki sposób wyczyścić BIK?

Data dodania: 10 kwietnia 2015 r. / Aktualizacja: 8 września 2017 r.

Aby uchronić się przed klientami, którzy mają bardzo negatywną historię kredytową, a jednocześnie skutecznie weryfikować zdolność kredytową pozytywnie funkcjonujących konsumentów, powołana do życia została specjalna instytucja – Biuro Informacji Kredytowej. Opierając się na danych osobowych i prowadzonych statystykach finansowych poszczególnych klientów banków oraz społecznych kas oszczędnościowo kredytowych, BIK jest w stanie bardzo skutecznie ocenić zdolność kredytową każdego.

Negatywna historia w BIK

Problemem nie jest naturalnie posiadanie pozytywnych statystyk w biurze informacji kredytowej. Każdorazowa spłata rat w terminie i regulowanie wszystkich należności sprawia, że klient posiada wysoką ocenę i przez to błyskawicznie przechodzi weryfikację przy braniu kolejnych kredytów. Gorzej mają klienci, którzy w ogóle nie widnieją w rejestrze oraz ci, którzy w swojej historii zalegali już z zapłatami lub byli windykowani.

Ich ocena zdolności kredytowej jest często tak niska, że nie mogą liczyć nie tylko na kredyty, ale nawet wzięcie abonamentu telefonicznego. Praktycznie wszystkie instytucje działające z finansami mają dzisiaj możliwość natychmiastowego wglądu do BIK i sprawdzenia wiarygodności klienta. Pojawia się więc pytanie: w jaki sposób wpłynąć na swój wynik BIK?

Wpływanie na historię w BIK

Usuwanie negatywnych zapisów w BIKu nie jest proste, ponieważ po jednorazowym wyrażeniu zgody w banku, np. przy podpisywaniu umowy kredytowej, BIK staje się pełnoprawnym administratorem danych osobowych klienta. To banki i SKOKi decydują, kiedy zgłaszać nierzetelnych klientów do biura informacji kredytowej. Często robią to za szybko i klient ma wtedy prawo odwoływać się od decyzji banku. Kluczem jest jednak świadome zarządzanie swoimi danymi osobowymi. Można usunąć swoje dane z BIK w trzech konkretnych przypadkach:

  • – osoba, która udzieliła zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych cofnie zgodę lub upłynie termin, na jaki została udzielona;
  • – po upływie pięciu lat od ustania zobowiązania bez zgody klienta dochodzi do automatycznego usunięcia danych;
  • – nieprawdziwe i błędne informacje wprowadzone do bik umyślnie lub omyłkowo.

Oczywiście klient ma prawo do nieustannego wglądu w swoje dane i ich kontrolowania. Warto z tego prawa korzystać i stale monitorować pojawiające się w swojej historii nowe wpisy.

Ocena artykułu
Oddaj głos, bądź pierwszy!

Komentarze

WongaChwilówka nr 1 w rankingu