Jak napisać skargę na firmę windykacyjną – Wzór pisma

Data dodania: 11 lutego 2023 r. / Aktualizacja: 17 lutego 2023 r.
Jak napisać skargę na firme windykacyją Jak napisać skargę na firme windykacyją
Źródło: Cottonbro studio / Pexels

Jesteś dłużnikiem i masz poczucie, że firma windykacyjna nęka Cię, a wręcz przekracza swoje uprawnienia? W tym artykule powiemy Ci, kiedy mamy do czynienia z przekroczeniem kompetencji przez windykatorów, czy możesz złożyć skargę i jeżeli tak, to gdzie ją wysłać. Podpowiemy Ci też jak napisać skargę na firmę windykacyjną lub skorzystasz z darmowego wzoru skargi w PDF i WORD, które znajdziesz w tym artykule.

Czy można złożyć skargę na firmę windykacyjną?

W związku z dynamicznym rozwojem firm pożyczkowych wzrasta też zapotrzebowanie na firmy windykacyjne, które skutecznie odzyskują długi. Działania firmy windykacyjnej zazwyczaj opierają się na licznych kontaktach z dłużnikiem oraz próby polubownego osiągnięcia kompromisu. Jednak kiedy jesteś dłużnikiem i działania windykatora sprawiają, że czujesz się nękany, to jak najbardziej masz prawo złożyć skargę na firmę windykacyjną!

Nie gódź się na traktowanie niezgodne z prawem. Jako dłużnik możesz to zrobić. Natomiast potencjalna kara na niezgodne z prawem czynności windykacyjne firmy, powinna ją skutecznie otrzeźwić w prowadzonych działaniach.

Gdzie złożyć skargę na firmę windykacyjną?

Kiedy praktyki firm windykacyjnych naruszają interes konsumenta, to możesz zgłosić taką sytuację do kilku organów administracji państwowej. Najbliżej do dyspozycji masz:

 • policję — zgłoś się do niej, kiedy windykator np. kieruje groźby do twojej osoby. Takie zawiadomienie na policji możesz złożyć pisemnie lub ustnie. Policjant pokieruje Cię, co należy zrobić w takiej sytuacji.
 • rzecznika praw konsumenta — może być w twoim mieście lub mieście powiatowym. Rzecznik wysłucha Cię, jaki masz problem, doradzi Ci w tej kwestii i pomoże napisać odpowiednie pismo ze skargą. Rzecznicy praw konsumenta udzielają porad za darmo.

Poniżej jeszcze wskażemy dwa główne organy, które mogą się zająć nierzetelną firmą windykacyjną i do których bezpośrednio będziesz kierował swoje pismo.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK)

UOKiK to główny urząd w państwie, który w Polsce czuwa nad prawami konsumentów. Dba o uczciwą konkurencję na rynku oraz zajmuje się ochroną konsumentów. W związku z tym może nakładać wysokie kary na firmy i instytucje, które działają niezgodnie z prawem. Rzecznik praw konsumenta pomoże Ci właśnie w napisaniu skargi do UOKiK-u.

Skargi do UOKiK możesz kierować na dwa sposoby:

 1. Listownie na adres: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa.
 2. Pocztą elektroniczną na adres e-mail: uokik@uokik.gov.pl.

Jeżeli chcesz z kimś porozmawiać, nim złożysz skargę na firmę windykacyjną, to możesz skorzystać z darmowej porady telefonicznej pod numerem telefonu 222 66 76 76.

Na stronie UOKiK-u znajdziesz również wzory skarg i innych pism, z których możesz skorzystać bezpłatnie.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)

Do KNF-u możesz złożyć skargę na nękającą firmę windykacyjną, ale po twojej stronie jest ustalenie, kto teraz jest wierzycielem twojego długu. Chodzi o to, że KNF nadzoruje działania funduszy inwestycyjnych, a na ich polecenie firma windykacyjna podejmuje kroki, żeby odzyskać dług.

Jednymi z popularnych niestandaryzowanych sekurytyzacyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych są:

 • Hoist,
 • Prokura,
 • GetPro.

Jeżeli uważasz, że doszło do przekroczenia kompetencji firmy windykacyjnej, to możesz skorzystać z pomocy Komisji Nadzoru Finansowego. Do złożenia skargi możesz skorzystać na dwa sposoby:

 1. Listownie na adres: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego ul. Piękna 20, skr. pocztowa 419, 00-549 Warszawa.
 2. Elektronicznie na adres e-mail: zgloszenia@knf.gov.pl.

W przypadku skarg zgłaszanych do KNF-u wymagana jest forma pisemna złożenia skargi na firmę lub instytucję finansową.

Uprawnienia firmy windykacyjnej

Niestety firmy windykacyjne zbyt często przekraczają swoje uprawnienia. Dlatego najlepiej jest dotrzymywać terminów spłaty, dzięki temu unikniemy kontaktu z nieprzyjemnymi windykatorami. O tym, jakie czynności firma windykacyjna może podejmować względem swoich dłużników, znajdziesz w poniższych akapitach.

Jakie prawa ma firma windykacyjna?

Windykatorzy często są myleni z komornikami sądowymi. Czynności komornika są o wiele większe niż takiego zwykłego pracownika firmy windykacyjnej. Firma windykacyjna powinna zajmować się następującymi działaniami windykacyjnymi:

 • ustalenie harmonogramu spłaty długu,
 • wysyłanie przypomnień o spłacie do dłużnika (mogą być tutaj zawarte informacje o konsekwencjach braku spłaty zobowiązania),
 • informowanie dłużnika firmy windykacyjnej o wysokości zadłużenia i w jaki sposób może go uregulować,
 • dołączanie do pism i monitów powoływania się na to, skąd się wziął dług, np. z zaciągniętej i niespłacanej pożyczki pozabankowej.

Kiedy firma windykacyjna przekracza swoje uprawnienia?

Istnieje kilka możliwości naruszenia przez firmę windykacyjną swoich uprawnień. Poniżej wymieniamy najczęściej występujące sytuacje, jakie stosują firmy windykacyjne, a które kwalifikują się, żeby konsument dłużnik miał prawo zgłosić skargę na firmę windykacyjną.

 1. Nękające telefony — twój telefon ciągle dzwoni, bo firma windykacyjna musi koniecznie się z Tobą skontaktować. Windykator potrafi dzwonić kilkanaście razy dziennie. Nie tylko do Ciebie, jako dłużnika, ale również do pracodawcy lub członków rodziny. Jest to jedna z bardziej uprzykrzających życie czynności windykacyjnych i jest niezgodna z prawem. Takie działania podlegają pod:
 2. Art. 190a Kodeksu karnego, jako celowe, umyślne działania, które negatywnie odbijają się na dłużniku i naruszają jego prywatność.
 3. Art. 24 Kodeksu cywilnego, który mówi, że niedopuszczalne jest ujawnienie sytuacji finansowej dłużnika i narusza jego dobra osobiste. Powołując się na ten artykuł, możesz żądać co najmniej zaprzestania takiego działania.
 4. Niespodziewane wizyty w domu — jeżeli przedstawiciel firmy windykacyjnej stosuje wobec Ciebie niezapowiedziane wizyty, to jet to naruszenie spokoju domowego (tzw. miru domowego). W takiej sytuacji dłużnik ma prawo powiadomić policję o nachodzeniu.
 5. Stosowanie gróźb karalnych i nacisku — jest po prostu nielegalne, bo doprowadza do zastraszania i braku wolności od strachu. Takie działania firmy windykacyjnej groźbami wobec dłużnika są podstawą do powołania się na art. 190 Kodeksu karnego. Nieistotne jest tutaj czy groźba ma formę pisemną, ustną czy telefoniczną. Gdy działania windykatora mają na celu wymuszenie na Tobie oczekiwanego przez niego zachowania, to jest to niezgodne z twoim prawem do podejmowania wolnych decyzji. Nieważny jest tutaj cel oraz czy windykator faktycznie chce spełnić swoją groźbę. W takiej sytuacji może odpowiadać za popełnienie przestępstwa.
 6. Konfiskowanie majątku — tylko i wyłącznie komornik sądowy ma uprawnienia do zajmowania majątku dłużników w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym. W związku z tym oczywiście firma windykacyjna NIE MOŻE:
 7. zajmować majątku w postaci rzeczy ruchomych (auto, telefon itp.) lub nieruchomości,
 8. egzekwować należności z wynagrodzenia dłużnika.

Nie pozwól na to, żeby firma windykacyjna działała niezgodnie wobec Ciebie. Wiesz już, kiedy firma windykacyjna ma prawo dochodzić należności i w jaki sposób. Dlatego teraz omówimy jak napisać skargę o działaniach naruszających interes konsumenta dłużnika.

Jak napisać skargę na firmę windykacyjną — krok po kroku

Pisanie dokumentu ze skargą na firmę windykacyjną nie odbiega od tworzenia innego pisma urzędowego. W zasadzie samodzielnie możesz stworzyć taki dokument. Choć niewątpliwie dostępne wzory skrócą czas na jego przygotowanie.

Przy samodzielnym pisaniu skargi na firmę windykacyjną, pamiętaj o:

 1. Zapisaniu swoich danych osobowych i adresowych.
 2. Wpisz nazwę i adres instytucji, do której kierujesz skargę.
 3. Pamiętaj, żeby u góry dokumentu zapisać datę i miejscowość tworzonego pisma.
 4. Opisz swoją sprawę ze szczegółami. Jakiej firmy dokładnie dotyczy, co masz jej do zarzucenia i jak długo to trwa.
 5. Na koniec nie zapomnij się podpisać.

W sumie to wszystko. Jeżeli mimo wykorzystania wzoru skargi nadal masz problem z dobrym opisaniem sytuacji, to możesz skorzystać np. z pomocy rzecznika praw konsumenta.

Naruszenia firm windykacyjnych to jedno, a drugie to spłata swojego długu. Złożenie skargi do odpowiedniego organu pozwoli na to, żeby firma windykacyjna przestała Cię natarczywie nękać. Jednak zadbaj też o zajęcie się swoimi zobowiązaniami. Tylko wtedy w całości wyeliminujesz problem.

Skarga na firmę windykacyjną wzór pisma PDF

Jeżeli chcesz szybko złożyć na firmę windykacyjną skargę, to przygotowaliśmy dla Ciebie wzór pisma PDF, który wystarczy, że wydrukujesz, wypełnisz i wyślesz do odpowiedniego urzędu. Ten wzór będzie szczególnie odpowiedni dla formy listownej.

Wzór skargi na firmę windykacyjną dokument WORD

Kiedy chcesz złożyć zawiadomienie do urzędu o wykroczeniach firmy windykacyjnej, ale będziesz chciał wysłać je elektronicznie, to skorzystaj z pliku tekstowego WORD. W ten sposób dowolnie edytujesz dokument i dopasujesz go pod siebie. Na koniec wydrukuj dokument i odręcznie się podpisz, a do instytucji wyślij skan lub zdjęcie dokumentu. Możesz też skorzystać z podpisu zaufanego. Jednak upewnij się, że instytucja przyjmie takie poświadczenie dokumentu. Oczywiście taki plik powinien zostać wysłany w formie pdf. To zapewni, że nikt nie zedytuje jego treści.

Czy warto składać skargę na firmę windykacyjną?

Ogólnie nim zdecydujesz się złożyć skargę na firmę windykacyjną, to spróbuj się z nią skontaktować i porozmawiać z przedstawicielem firmy. Często wystarczy otwarta postawa konsumenta dłużnika, żeby rozwiązać sprawę korzystnie dla obu stron.

Jeżeli jednak firma windykacyjna stosuje wobec Ciebie czynności, które wykraczają poza jej uprawnienia, to poszukaj podobnych do siebie osób. Możesz je znaleźć na różnych forach w internecie. Zbierając kilkanaście pokrzywdzonych osób, można złożyć skargę na firmę windykacyjną, która dotyczyć będzie naruszenia zbiorowego interesu konsumentów. Takie działanie może spowodować, że organ państwowy szybciej rozpatrzy złożoną skargę.

Ocena artykułu
Oddaj głos, bądź pierwszy!

Komentarze

WongaChwilówka nr 1 w rankingu