Odstąpienie od umowy pożyczki – Wzór wniosku

Data dodania: 20 marca 2023 r. / Aktualizacja: 20 marca 2023 r.
Odstąpienie od umowy pożyczkiOdstąpienie od umowy pożyczki
Źródło: Fauxels / Pexels

Warunki niedawno podpisanej umowy pożyczki nie odpowiadają Ci? Rozważasz kwestię rezygnacji z przyznanej kwoty pożyczki? Zawsze możesz skorzystać ze swojego prawa do złożenia odstąpienia od umowy pożyczki. W tym artykule powiemy Ci, jak to zrobić oraz jak przygotować taki dokument. Zachęcamy do czytania oraz korzystania z darmowego wzoru odstąpienia od umowy pożyczki w dwóch formatach.

Czym jest odstąpienie od umowy pożyczki chwilówki?

Odstąpienie od zawartej umowy pożyczki lub kredytu, to nic innego jak rezygnacja z podpisanej umowy. Po prostu może się okazać, że zawarta umowa z bankiem lub firmą pożyczkową nie oferuje Ci korzystnych warunków umowy. Decyzję podjąłeś zbyt pochopnie i chcesz się z niej wycofać. Dlatego prawo polskie daje Ci taką możliwość, ale tylko przez 14 dni od zawarcia umowy z pożyczkodawcą.

Czy mam prawo odstąpić od umowy kredytu lub pożyczki?

Każdy konsument ma prawo odstąpić od podpisanej umowy kredytu lub pożyczki pozabankowej. Taki przywilej masz zapewniony w ustawie o kredycie konsumenckim. Do postanowień tej ustawy muszą się stosować zarówno banki, jak i inne instytucje finansowe, które zajmują się udzielaniem pożyczek i kredytów.

Jest to związane z tym, że pod pojęciem kredytu konsumenckiego uwzględnione są wszelkie pożyczki i kredyty, które zostały udzielone odpłatnie do limitu 255 550 zł. Ważne jest, żeby pieniądze z zawartej umowy kredytowej nie były przeznaczone na prowadzenie działalności firmy.

Czym różni się odstąpienie od wypowiedzenia umowy pożyczki?

Wypowiedzenie pożyczki od odstąpienia różni się przede wszystkim skutkami, jakie powoduje. Przyjrzyjmy się różnicom pomiędzy tymi dwoma zagadnieniami.

W przypadku odstąpienia umowy pożyczki możemy zauważyć, że:

 • jest to jednostronne oświadczenie składane przez pożyczkobiorcę,
 • sprawia, że podpisana umowa zostaje uznana za niezawartą,
 • zobowiązuje strony umowy do przywrócenia sytuacji sprzed dnia podpisania umowy,
 • pożyczkobiorca na złożenie oświadczenia ma tylko 14 dni,
 • nie trzeba podawać przyczyny odstąpienia.

Natomiast wypowiedzenie pożyczki polega na tym, że:

 • jest to jednostronne oświadczenie składane przez pożyczkodawcę, kiedy pożyczkobiorca zalega z płatnościami,
 • ustalona zostaje data w przyszłości, która zakończy umowę,
 • trzeba ponieść proporcjonalnie, do czasu trwania umowy, koszty umowy pożyczki.

Zobacz również jak rozłożyć pożyczkę na raty

Kiedy można odstąpić od umowy pożyczki chwilówki?

Czas na odstąpienie od umowy pożyczki mamy od chwili podpisania umowy do 14 dni bez podania przyczyny. Ważne, że to 14 dni liczymy od chwili, kiedy jako pożyczkobiorca mamy komplet informacji zawartych w umowie. Jeżeli w dokumencie będzie brakować np.:

 • wysokości RRSO (rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania),
 • wysokości odsetek,
 • okresu obowiązywania umowy,
 • informacji o braku płatności ze strony pożyczkobiorcy.

To wtedy odstąpienie możemy złożyć do 14 dni, od kiedy dostaniemy komplet niezbędnych informacji o pożyczce. Jeżeli chcesz sprawdzić, jakie informacje musi określać umowa kredytu konsumenckiego. To szczegóły znajdziesz w art. 30 ustawy o kredycie konsumenckim.

Jak liczyć 14 dni na odstąpienie od umowy pożyczki?

Lepiej nie czekać ze złożeniem odstąpienia do ostatniego możliwego dnia. Zwłaszcza że 14 dni wskazane w ustawie to maksymalny czas. Pożyczkodawca wraz z podpisaniem umowy kredytowej powinien dostarczyć Ci wzór odstąpienia od umowy.

14 dni na odstąpienie, które określają przepisy, są liczone od dnia kolejnego po dniu zawarcia umowy.

Oznacza to, że jak podpisałeś umowę 1 kwietnia, to maksymalny czas na złożenie odstąpienia przypada na 15 kwietnia.

Nie uwzględnia się tutaj podziału na dni robocze i wolne od pracy. Jest to zawsze 14 dni kalendarzowych.

Jak napisać pismo o odstąpieniu od umowy?

Rozwiązanie umowy przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu powinno mieć formę pisemną. Zwłaszcza że obowiązek zawarcia umowy pisemnej jest od pożyczek zaczynających się od kwoty 1000 zł. Poniżej znajdziesz, jakie elementy powinieneś zawrzeć w swoim oświadczeniu.

Co powinno zawierać oświadczenie o odstąpieniu od umowy?

Na oświadczeniu umowy pożyczki wystarczy, że będą następujące dane:

 1. Twoje dane osobowe, w tym dane kontaktowe.
 2. Dane instytucji pożyczkowej lub banku.
 3. Dane na temat pożyczki, czyli data zawarcia oraz numer umowy.
 4. Numer konta bankowe do zwrotu kosztów pożyczki (np. prowizji).
 5. Twój podpis.

To tyle! Jeżeli chcesz, to skorzystaj z naszych gotowych i w pełni darmowych wzorów odstąpienia umowy pożyczki.

Skorzystaj ze wzoru na odstąpienie od umowy pożyczki w formacie PDF. Wystarczy go po prostu wydrukować i uzupełnić.

Jeżeli chcesz dowolnie edytować wzór odstąpienia od umowy, to pobierz dokument w formacie WORD. Zmienisz go dowolnie, a potem wystarczy go wydrukować i podpisać.

Od jakich umów jeszcze mogę odstąpić?

Możesz odstąpić od wielu różnych umów, w zależności od ich specyfiki. Polskie prawo pozwala Ci odstąpić od umowy kredytowej lub umowy pożyczki bankowej bez konsekwencji i podawania przyczyny. Ważne jest jednak, aby dokładnie zapoznać się z umową kredytową przed podjęciem decyzji o odstąpieniu. Tej decyzji już nie cofniesz.

Należy również mieć świadomość, że w niektórych przypadkach zerwanie umowy może mieć wpływ na ocenę kredytową. Dlatego ważne jest, aby dokładnie rozważyć wszystkie opcje przed podjęciem decyzji, czy chcesz odejść od umowy kredytowej.

Odstąpienie od umowy kredytu konsumenckiego

Ustawa o kredycie konsumenckim określa, że kredytem konsumenckim jest umowa kredytowa na kwotę nie większą niż 255 550 zł (lub równowartość w innej walucie obcej). W związku z tym kredytem konsumenckim są:

 • pożyczki pozabankowe,
 • kredyty gotówkowe,
 • kredyty hipoteczne.

Najważniejsze to, że pożyczkodawca jest zobowiązany wraz z momentem podpisania umowy, dostarczyć Ci również wzór odstąpienia. Na takim wzorze odstąpienia powinieneś mieć już wpisane dane instytucji, u której zaciągnąłeś pożyczkę.

Odstąpienie od umowy kredytu konsolidacyjnego

Kredyt konsolidacyjny to nic innego jak połączeniu kilku innych zobowiązań. Dlatego i od takiego kredytu możesz swobodnie złożyć oświadczenie o odstąpieniu. Zwróć tylko uwagę, żeby kwota tego kredytu nie wyniosła więcej niż wskazany w ustawie limit 255 550 zł.

Odstąpienie od umowy kredytu hipotecznego

Od umowy kredytu hipotecznego również można odstąpić. Przy czym w tym przypadku obowiązują zarówno przepisy ustawy o kredycie konsumenckim, jak i o kredycie hipotecznym.

W przypadku umowy kredytowej, gdzie zabezpieczeniem jet hipoteka, pożyczkobiorca również ma możliwość odstąpienia w ciągu 14 dni od momentu zawarcia umowy kredytowej.

Kiedy warto złożyć odstąpienie od umowy kredytowej lub pożyczki?

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy pożyczki konsument składa bez podania przyczyny. Dlatego, jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości co do samej umowy, albo pożyczkodawcy to skorzystaj ze swojego prawa do odstąpienia od umowy pożyczki.

Nie ponosisz z tego tytułu żadnych kosztów. Jedynie, o czym trzeba pamiętać, to przepisy dają Ci czas 30 dni od dnia złożenia oświadczenia na zwrot pożyczonych pieniędzy do pożyczkodawcy.

Ocena artykułu
Oddaj głos, bądź pierwszy!

Komentarze

WongaChwilówka nr 1 w rankingu