Jak sprawdzić stan zadłużenia u komornika? Wzór pisma

Data dodania: 1 lutego 2023 r. / Aktualizacja: 23 marca 2023 r.
Jak sprawdzić stan zadłużenia Jak sprawdzić stan zadłużenia
Źródło: Monstera / Pexels

Czasami zadłużenie u komornika wynika ze złej woli dłużnika, który po prostu przestaje spłacać zobowiązania. Ale najczęściej jest to skutek ciężkiej sytuacji materialnej i zdarzeń losowych. Wypadek, utrata pracy, choroba — to wszystko może sprawić, że z solidnego kredytobiorcy stajesz się dłużnikiem, niezdolnym do regulowania swoich zobowiązań na czas.

Zazwyczaj od momentu zaprzestania spłaty to przekazania sprawy do komornika sądowego mija kilka miesięcy. W tym czasie saldo Twojego zadłużenia z całą pewnością wzrosło, i to dużo. Jak sprawdzić informacje o aktualnym stanie zadłużenia u komornika? Sprawdzamy i podpowiadamy.

Zadłużenie komornicze – jak sprawdzić jego wysokość?

Sprawdzenie zadłużenia nie jest sprawą szczególnie kłopotliwą. Możesz to zrobić tak naprawdę na dwa sposoby: zapytać, jaki masz dług, bezpośrednio u komornika lub sprawdzić zadłużenie w bazach dłużników.

Jak można sprawdzić zadłużenie u komornika sądowego?

Teoretycznie są cztery sposoby na skontaktowanie się z komornikiem, aby poznać dokładną kwotę zadłużenia: telefonicznie, mailowo, osobiście i przez pismo. W praktyce szanse na to, że komornik sądowy przekaże Ci tego typu poufne dane przez telefon lub na maila, są wybitnie niskie. Również wizyta osobista nie gwarantuje powodzenia. Komornik zgodnie z prawem musi udzielić informacji o stanie egzekucji tylko na pisemny wniosek dłużnika. Może to się wydawać dziwne, ale nie ma obowiązku udzielenia tych informacji podczas osobistego spotkania z dłużnikiem.

Kiedy komornik udziela informacji o zadłużeniu?

Komornik po wszczęciu egzekucji komorniczej ma obowiązek wskazania stanu zadłużenia w dwóch przypadkach:

1. Kiedy wysyła do Ciebie pismo. Sprawdź ostatnią korespondencję od niego, powinieneś mieć wyszczególnione obecne zadłużenie komornicze.

2. Na Twój pisemny wniosek. Komornik jest zobowiązany do wskazania aktualnej na dany moment wysokości zadłużenia.

Jak napisać list do komornika?

Możesz napisać takie pismo samodzielnie lub skorzystać z gotowego wzoru. Musisz pamiętać o kilku ważnych rzeczach:

 • Wyślij pismo listem poleconym, najlepiej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Będzie nieco drożej, ale zyskasz pewność, że Twoje pismo dotarło i zostało odebrane.

 • Możesz również dostarczyć pismo osobiście do kancelarii komorniczej. W takim przypadku rozsądnym wyjściem będzie poproszenie o wydanie pokwitowania, że takie pismo wpłynęło w tym i tym dniu.

 • Wniosek o udzielenie informacji o stanie zadłużenia musi zawierać odręczny czytelny podpis.

Jakie informacje muszą znaleźć się w piśmie do komornika?

Jeśli zdecydowałeś się na samodzielne przygotowanie pisma, żeby sprawdzić zadłużenie u komornika, musisz pamiętać, by pismo zawierało następujące dane:

1. Dane osobowe dłużnika, czyli Twoje dane. Chodzi o imię i nazwisko, adres zamieszkania. Możesz dodać nr PESEL.

2. Dane komornika sądowego: nazwa sądu, imię i nazwisko komornika, nazwa kancelarii i jej adres.

3. Sygnatura akt.

4. Dane wierzycieli. Powinieneś pełną nazwę wierzyciela i adres.

5. W treści wniosku musisz określić, o co wnioskujesz, czyli jakie dane komornik ma uwzględnić w odpowiedzi na Twoje pismo. Np. podanie informacji o aktualnym stanie zadłużenia czy też o wysokości spłaconego już zobowiązania.

Wniosek o udzielenie informacji o stanie zadłużenia – wzór wniosku

Jeśli nie czujesz się na siłach, by samodzielnie napisać takie pismo, skorzystaj z naszego gotowego wzoru. Po prostu pobierz darmowy wniosek o stanie zadłużenia u komornika, uzupełnij go, podpisz i wyślij.

Zadłużenie komornicze sprawdzisz w bazach dłużników

Wierzyciele bardzo chętnie korzystają z popularnych baz dłużników. Dzięki nim sprawdzenie stanu zadłużenia komorniczego jest możliwe bez konieczności tworzenia pisma do komornika. Żeby tego dokonać, musisz pobrać raport. Z raportu dowiesz się np. jaka jest wysokość długu lub sprawdzisz dane wierzyciela.

Jakie bazy dłużników należy sprawdzić?

Dla usystematyzowania, bazy danych o zadłużeniach i dłużnikach możemy podzielić na:

1. Biuro Informacji Kredytowej, czyli BIK. Wpisów do BIK dokonują instytucje finansowe, głównie banki i niektóre firmy pożyczkowe.

2. Biura Informacji Gospodarczych, czyli BIG-i. W Polsce jest ich kilka i każda baza dłużników działa niezależnie od siebie. Wpisu do BIGu mogą dokonywać inni wierzyciele, np. firmy telekomunikacyjne czy zwykłe przedsiębiorstwa, w których zalegasz z płatnościami. Pozytywne informacje o spłatach Twoich zobowiązań nie znajdują się w BIG-ach. Są tam tylko zadłużenia z opóźnieniami i w windykacji.

Czarne listy dłużników, działające w Polsce, to:

 • KRD, czyli Krajowy Rejestr Długów

 • BIG InfoMonitor S.A.

 • ERIF Biuro Informacji Gospodarczej

 • Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

 • Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

Jeśli chcesz rzetelnie sprawdzić zadłużenie, musisz dokonać weryfikacji w każdej z wymienionych baz dłużników z osobna. Chyba że wiesz na 100%, w których BIG-ach umieścił Cię wierzyciel, a w których nie.

Ile kosztuje sprawdzenie zadłużenia w BIG-ach?

Konsument ma prawo raz na pół roku pobrać z biura informacji gospodarczych bezpłatny raport na swój temat i sprawdzić stan zadłużenia. Reguluje to Art. 22 b Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Jeśli zechcesz pobrać kolejny raport, będzie on płatny. Ile — to zależy od cennika danego biura.

W jaki sposób sprawdza się zadłużenie w ERIF?

Z bazy ERIF raz na pół roku możesz pobrać darmowy raport o sobie samym. W tym celu musisz założyć konto na ERIF, uzupełnić swoje dane i zweryfikować konto. Później możesz pobrać jeden z trzech rodzajów raportów:

 • raport o sobie

 • raport z rejestru zapytań (kto w ciągu ostatniego roku dokonał zapytania o Twoje dane)

 • raport o dokumencie (czy Twój numer dowodu osobistego był wykorzystywany).

Jak sprawdzić stan zadłużenia w KRD?

KRD, czyli Krajowy Rejestr Długów jest jedną z najpopularniejszych czarnych baz dłużników. Raport na swój temat i na temat swoich zobowiązań możesz pobrać za darmo raz na pół roku.

Jak sprawdzić zadłużenie w BIK oraz BIG InfoMonitor?

BIK i BIG InfoMonitor są częścią jednej grupy. Dane z obu baz wzajemnie się uzupełniają, dlatego to właśnie BIK i BIG InfoMonitro są najczęściej sprawdzanymi bazami danych o dłużnikach i kredytobiorcach.

Raport BIK jest płatny i kosztuje 49 zł. Zawiera on dane z bazy BIK (czyli wszystkie Twoje obecne i wcześniejsze zobowiązania kredytowe w bankach, historia kredytowa, punktacja-scoring BIK, opóźnienia itp.) oraz dane finansowe z BIG InfoMonitor. Żeby pobrać raport, musisz założyć konto na stronie BIK, podać dane osobowe (nr PESEL, numer dowodu osobistego i dane). Następnie konieczne będzie wykonanie przelewu weryfikacyjnego z Twojego rachunku bankowego na 1 zł. Dane nadawcy przelewu muszą być takie same, jak dane, które podasz podczas rejestracji. Gorzej, jeśli na skutek egzekucji komorniczej Twoje konto bankowe jest całkowicie zablokowane.

Możesz również pobrać raport tylko z BIG i sprawdzić zadłużenie. Wtedy jeden na pół roku otrzymasz za darmo. Kolejne raporty pobrane w okresie tych samych 6 miesięcy są płatne i kosztują 10,50 zł. W raporcie sprawdzisz, jaki masz dług oraz kto pytał o Twoje dane w ciągu ostatniego roku. Żeby to zrobić, musisz założyć konto na BIG i potwierdzić swoją tożsamość.

Ocena artykułu
5.0/5 (głosów: 1)

Komentarze

WongaChwilówka nr 1 w rankingu