Zasady Dotyczące Chwilówek

Data dodania: 1 lipca 2014 r. / Ostatnia aktualizacja: 17 września 2017 r.

Przed zaciągnięciem pożyczki konieczne jest rozważenie kilku istotnych kwestii. Najważniejsze jest określenie odpowiedniego celu jaki ma zostać sfinansowany poprzez chwilówkę. Najlepiej pożyczkę przeznaczyć na cel, którego nie jesteśmy w stanie sfinansować sami lub z pomocą rodziny i znajomych. Należy unikać finansowania chwilówkami niepotrzebnych zakupów, zbędnej rozrywki, ryzykownych inwestycji czy drogich prezentów. Chwilówka to zobowiązanie, które należy spłacić i które ma wpływ na budżet całej rodziny.

W wyniku opóźnień w spłacie pożyczki możliwe jest pojawienie się pewnych negatywnych konsekwencji dla pożyczkobiorcy. Wraz z pojawieniem się spóźnienia ze spłatą raty pożyczki, pożyczkobiorca może liczyć się z konsekwencjami prawnymi oraz z pokryciem dodatkowych kosztów pożyczki. W zależności od umowy zawartej z pożyczającym, pożyczkodawca może określić dodatkowe opłaty, które związane są z wysyłaniem upomnień do zapłaty i monitów, windykacji oraz odsetek, które występują w wysokości 4-krotności stopy kredytu lombardowego NBP. Oprócz tego pożyczający powinien liczyć się z możliwością zgłoszenia do bazy osób zadłużonych. Konsekwencją takiego zgłoszenia jest utrudnienie bądź uniemożliwienie zaciągnięcia kolejnych pożyczek i kredytów w przyszłości.

Pożyczki chwilówki są udzielane na podstawie Kodeksu Cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. nr 16 poz. 93, z późn. zm.). Część z firm stosuje się również do Ustawy o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2011 nr 126 poz. 715).

W większości firm istnieje możliwość przedłużenia terminu spłaty pożyczki. Wydłużenie okresu spłaty wiąże się najczęściej z koniecznością składania wniosku oraz dodatkowym kosztem. Wysłanie wniosku należy dokonać przed terminem, który wyznacza koniec spłaty zobowiązania.

RRSO to stosunek między kwotą otrzymanego kredytu, a całkowitym kosztem poniesionym przez pożyczkobiorcę. Metoda obliczania RRSO jest zawarta w ustawie o kredycie konsumenckim. Sposób obliczania RRSO jest identyczny w przypadku każdej pożyczki dzięki czemu jest to obiektywny wskaźnik porównywania pożyczek pozabankowych. W przypadku większości pożyczek chwilówek możemy spodziewać się występowania takich opłat jak: tzw. opłata przygotowawcza, opłata za przedłużenie terminu spłaty zobowiązania, ubezpieczenie pożyczki, opłata za rejestrację (najczęściej w wysokości 1 grosza – wiąże się to z weryfikacją tożsamości pożyczkobiorcy), ewentualne koszty windykacji (monity lub upomnienia).

W przypadku braku spłaty pożyczki, pożyczkodawca ma możliwość podjęcia kroków formalnoprawnych. Najczęściej wiąże się to z działaniami mającymi na celu odzyskanie wartości pożyczki wraz z dodatkową opłatą. Brak spłaty pożyczki wiąże się z przekazaniem pożyczki do windykacji.

Ocena artykułu
Oddaj głos, bądź pierwszy!

Komentarze