Koszty komornicze 2023 – ile kosztuje egzekucja komornicza?

Data dodania: 23 sierpnia 2023 r. / Aktualizacja: 23 sierpnia 2023 r.
Koszty komornicze 2023 Koszty komornicze 2023
Źródło: Dziana Hasanbekava / Pexels

Każdy, kogo dotyczy lub może w najbliższej przyszłości dotknąć temat egzekucji komorniczej, w pewnym momencie zastanawia się, jakie będzie musiał ponieść koszty z tego tytułu. Obiegowa opinia jest taka, że na pewno niemało. W końcu komornik sądowy też musi z czegoś żyć, a Skarb Państwa mieć dochód do budżetu (opłaty, które pobiera komornik, trafiają do Skarbu Państwa, a komornik ma z nich prowizję).

Dzisiaj sprawdzimy, jak wyglądają koszty komornicze w 2023 roku, czyli ile trzeba zapłacić za postępowanie egzekucyjne.

Czym dokładnie jest egzekucja komornicza?

Egzekucja komornicza to w wielu przypadkach ostatni etap postępowania wierzycielskiego. Jeśli przestajesz spłacać swoje długi, musisz liczyć się z tym, że w którymś momencie zapuka do Twoich drzwi osoba komornika.

Wierzyciel, zmęczony wysyłaniem monitów i upomnień, na które dłużnik nie reaguje, w końcu straci cierpliwość i najprawdopodobniej pójdzie do sądu. Sąd raczej nie będzie zwlekać, szybko wyda tytuł egzekucyjny. W momencie, gdy zostanie on zaopatrzony w klauzulę wykonalności, sprawą może zająć się komornik.

Egzekucja komornicza ma na celu odzyskanie wierzytelności. Komornik może zająć Twoje wynagrodzenie (w banku lub u pracodawcy), zlicytować mienie czy też nieruchomości. Wbrew pozorom, bardzo często nie są to sprawy proste. Rzadko kończy się tylko na zajęciu rachunku bankowego.

Zazwyczaj dłużnicy starają się ukryć wynagrodzenie czy posiadany majątek, aby uniknąć zajęcia komorniczego. Próbują nie dopuścić do konfrontacji z komornikiem. I dlatego taki komornik nie raz i nie dwa musi się zdrowo napracować, zanim odzyska dług. Weźmy, chociażby poszukiwanie majątku dłużnika. Jeśli dłużnik wiedział, że czeka go egzekucja, mógł przepisać wszystko na osoby bliskie. Zależność jest taka: im bardziej skomplikowana sprawa, tym więcej kosztów komorniczych poniesie zadłużona osoba.

Ile zatem wynoszą koszty komornicze 2023 i czym w ogóle są?

Ustawa o kosztach komorniczych

Koszty komornicze, czyli to, ile możesz maksymalnie zapłacić za postępowanie egzekucyjne, reguluje Ustawa z dnia 28 lutego 2018 roku o kosztach komorniczych.

Na jej podstawie możemy wyróżnić następujące koszty egzekucji komorniczej:

 1. Opłaty egzekucyjne w sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych 10%, 5% i 3%.
 2. Opłaty egzekucyjne w sprawach o egzekucję świadczeń niepieniężnych, wyrażone w stałych wartościach.
 3. Pozostałe opłaty egzekucyjne.
 4. Zwrot kosztów poniesionych przez komornika.

Opłaty egzekucyjne w sprawach o egzekucję pieniężną

Podstawowa opłata egzekucyjna – 10%

Jest to najczęściej stosowana stawka przy postępowaniu egzekucyjnym. Obowiązuje przy zajęciu wynagrodzenia, emerytury, renty, rachunków bankowych, licytacjach majątku itp. 10% obliczane jest od wartości wyegzekwowanych należności. Na przykład komornik ściągnął 10 000 zł, więc opłata egzekucyjna wyniesie 1 000 zł.

Maksymalna kwota opłaty egzekucyjnej nie może przekroczyć 50 000 zł.

Preferencyjna opłata egzekucyjna – 3%

Dla dłużników, którzy w ciągu miesiąca od otrzymania zawiadomienia o wszczęciu egzekucji komorniczej spłacą całość lub część zadłużenia, obowiązuje preferencyjna stawka opłaty egzekucyjnej w wysokości 3% wyegzekwowanego świadczenia.

Opłata egzekucyjna przy umorzeniu postępowania egzekucyjnego – 5%

5% wartości długu zapłaci dłużnik lub wierzyciel w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego.

Kiedy zapłaci dłużnik? Kiedy to on był sprawcą porozumienia z wierzycielem i z jego przyczyny postępowanie egzekucyjne zostanie umorzone.

Kiedy zapłaci wierzyciel? W odwrotnym przypadku, kiedy umorzenie nastąpiło na wniosek wierzyciela.

Opłaty przy bezpodstawnej egzekucji 2023 (inaczej bezpodstawne wszczęcie postępowania egzekucyjnego) – 10%

Jeśli wierzyciel bezpodstawie rozpoczął postępowanie egzekucyjne, to on poniesie za to odpowiedzialność i zapłaci 10% wartości długu, który chciał wyegzekwować.

Jest to raczej rzadki przypadek: musi zostać udowodnione, że domniemany dłużnik nie ma długów lub wierzyciel nie ma wystarczających dowodów na istnienie należności. Niemniej takie sytuacje mają miejsce.

Na przykład: kradzież tożsamości i dowodu osobistego. Złodziej zaciąga na pokrzywdzonego kredyty, o których prawdziwa osoba nie ma pojęcia. Podał nieprawdziwy adres, dlatego pokrzywdzony nawet nie wie, że widnieją niespłacone zobowiązania na niego i prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Ile wynoszą koszty komornicze w sprawach o egzekucję świadczeń niepieniężnych 2023

 1. Wszczęcie egzekucji rzeczy ruchomej – 400 zł.
 2. Opłata od wniosku o wszczęcie egzekucji wprowadzenia w posiadanie nieruchomości służącej do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych dłużnika albo opróżnienia lokalu lub pomieszczenia służącego do zaspokojenia takich potrzeb – 1500 zł.
 3. Opłata od wniosku o wszczęcie egzekucji wprowadzenia w posiadanie innej nieruchomości albo opróżnienia innego lokalu lub pomieszczenia wynosi 2000 zł. Jeśli natomiast w danej lokalizacji dłużnik prowadzi tylko i wyłącznie działalność gospodarczą, to pobierane są dodatkowe opłaty (1000 zł od drugiej i każdej kolejnej izby nieruchomości).
 4. Wniosek o wprowadzenie syndyka masy upadłości albo zarządcy w posiadanie majątku lub w zarząd nieruchomości – 400 zł.
 5. Utrudnianie czynności komorniczych oraz osadzenie dłużnika w areszcie na polecenie sądu- 1000 złotych. Z tego taki morał, że utrudnianie czynności komorniczych po prostu się nie opłaca.
 6. Opłata od wniosku o wszczęcie egzekucji innego świadczenia niepieniężnego – 400 zł.
 7. Opłata od wniosku o wykonanie innego zabezpieczenia – 300 złotych.

Pozostałe koszty komornicze 2023

 1. Wniosek o wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu spadku lub sporządzenie spisu inwentarza – 400 zł.
 2. Opłata stała od zlecenia sądu albo wniosku powoda o bezpośrednie i osobiste doręczenie pism – 60 zł. Ta opłata jest pobierana za dostarczenie pisma na jeden adres. Jeśli pod tym samym adresem mieszka kilka osób, do których wysyłane jest to samo pismo, to pobierana jest jedna opłata.
 3. Opłata od wniosku o ustalenia aktualnego adresu zamieszkania – 40 zł.
 4. Opłata stała za sporządzenie protokołu stanu faktycznego – 400 zł. Na samym początku postępowania egzekucyjnego komornik przygotowuje spis stanu faktycznego. Najczęściej dzieje się to w miejscu zamieszkania dłużnika. Po prostu jest to spis wszystkich rzeczy, które się w danym miejscu znajdują, które mogą być własnością dłużnika i które można później ewentualnie zlicytować.
 5. Opłata od wniosku o przeprowadzenie licytacji – 1000 zł. Jeśli licytacja odbędzie się na wniosek, to opłata jest jedna i stała, wynosząca 1000 zł. Koszty licytacji dobrowolnych są ustalane na drodze porozumienia pomiędzy komornikiem a wnioskodawcą.
 6. Opłata stała za poszukiwanie majątku dłużnika na zlecenie wierzyciela – 100 zł. Warto dodać, że komornik takich pism może w trakcie postępowania egzekucyjnego złożyć wiele, i za każde pobierana jest opłata stała 100 zł. Są to na przykład wnioski o sprawdzenie ruchomości dłużnika (samochód, telefon), nieruchomości (mieszkania, domy, działki, garaże), kont bankowych itp.

Zwrot kosztów komorniczych

Oprócz wymienionych w ustawie kosztów postępowania egzekucyjnego komornik ma prawo do uzyskania zwrotu poniesionych w związku z przeprowadzaną egzekucją kosztów własnych.

Na szczęście nie jest tak, że komornik może doliczyć do swoich wydatków, cokolwiek mu przyjdzie do głowy, na przykład wakacje w Grecji. Lista czynności, za które przysługuje mu zwrot, również jest określona w ustawie o kosztach komorniczych.

Za jakie czynności komornikowi przysługuje zwrot kosztów?

 • Wynagrodzenia dla biegłych i tłumaczy;

 • koszty ogłoszeń;

 • transport specjalistyczny;

 • dojazd do miejsca wykonania egzekucji komorniczej;

 • jeśli domagasz się nagrania czynności komorniczych, to najpewniej komornik doliczy za to koszt utrwalenia i przechowywania nagrania audio i wideo;

 • wynagrodzenia innych osób, które biorą udział w czynnościach w związku z Twoją egzekucją;

 • wszelkie koszty, które komornik ponosi w związku z koniecznością pozyskania dokumentacji lub informacji w Twojej sprawie (np. w ZUS, US, rejestrach zastawowych);

 • koszty korespondencji;

 • opłaty za przekaz pocztowy lub przelew, opłaty sądowe.

Czy koszty komornicze ponosi wierzyciel?

W zdecydowanej większości przypadków koszty komornicze ponosi dłużnik. Są one doliczane do egzekwowanej kwoty długu, co niejednokrotnie sprawia, że stosunkowo niewielki początkowo dług narasta w zastraszającym tempie.

Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy wierzyciel wystąpi o bezpodstawną egzekucję komorniczą lub na jego wniosek zostanie umorzone postępowanie komornicze. Wtedy to on ponosi koszty komornicze.

Wysokość kwoty wolnej od potrąceń

Przepisy w Polsce gwarantują dłużnikom pozostawienie pewnej kwoty wynagrodzenia wolnej od zajęcia komorniczego. Wysokość kwoty wolnej i kwota potrąceń zależy od źródła dochodu oraz przyczyny powstania długu. Dla niektórych dłużników komornik może zabrać więcej niż dla innych (w przypadku egzekucji zaległości alimentacyjnych). Na przykład kwota wolna od zajęcia komorniczego w przypadku umowy o pracę zależy od kwoty wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w danym roku.

Sprawdź, ile może zabrać komornik w 2023 r. oraz kwotę wolną:

Ile może zabrać komornik i jaka jest kwota wolna od zajęcia komorniczego z umowy o pracę 2023?

Ile może zabrać komornik z emerytury 2023?

Ile zabierze komornik z renty i kwota wolna od potrąceń w 2023?

Ocena artykułu
Oddaj głos, bądź pierwszy!

Komentarze (1)

  WongaChwilówka nr 1 w rankingu