Ile komornik może zabrać z renty w 2023 roku

Data dodania: 19 lipca 2023 r. / Aktualizacja: 19 lipca 2023 r.
Ile komornik może zabrać z renty ? Ile komornik może zabrać z renty ?
Źródło: Patrick De Boeck / Pexels

Każdy rencista może liczyć na to, że w przypadku egzekucji komorniczej pewna część przyznanej mu renty zostanie w jego kieszeni. Jest to tak zwana kwota wolna od zajęcia, której nawet komornik sądowy nie może zabrać.

Dzisiaj sprawdzimy, ile komornik może zabrać z renty w 2023 roku, a jaką kwotę wolną musi pozostawić do dyspozycji dłużnika.

Rodzaje rent

Renta to świadczenie pieniężne, które jest wypłacane przez ZUS lub KRUS — zależy, gdzie dana osoba była ubezpieczona. W Polsce możemy wyróżnić kilka rodzajów rent. Są to:

 • Renta socjalna. Otrzymują ją osoby po osiągnięciu pełnoletności z tytułu niezdolności do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, do którego doszło przed ukończeniem 18 roku życia lub 25 roku życia, w przypadku osób uczących się.

 • Renta z tytułu niezdolności do pracy, inaczej chorobowa. Przysługuje osobom w czasie niezdolności do pracy z powodu choroby czy wypadku. Może to być renta stała z tytułu całkowitej niezdolności do pracy lub czasowa, przy czasowej niezdolności do pracy.

 • Renta rodzinna. Jest przyznawana w związku ze śmiercią członka rodziny.

 • Renta szkoleniowa.

Ile komornik może zabrać z renty?

Jeśli zastanawiasz się, czy komornik sądowy może zająć całą rentę, to odpowiadamy: nie, nie może. Musi pozostawić pewną część do dyspozycji dłużnika. Przecież każdy musi za coś żyć, płacić bieżące rachunki, jeść.

W przypadku renty (wszystkich jej rodzajów) obowiązują takie same przepisy dotyczące zajęcia komorniczego jak w przypadku emerytury. To, ile może zabrać komornik na wniosek wierzyciela z renty, określa Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Komornik może zająć:

1. Do 60% renty, w przypadku gdy egzekucja komornicza przeprowadzana jest przez zadłużenie alimentacyjne.

2. Do 50% renty. Taka kwota podlega egzekucji komorniczej wynikającej z długów za pobyt w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych.

3. Do 25% renty. Tyle może zająć komornik, który prowadzi egzekucję komorniczą z innych powodów, np. przez niespłacone kredyty.

Nie ma znaczenia, czy masz rentę socjalną, rentę rodzinną czy rentę chorobową. Komornik zajmie taki sam procent, niezależnie od jej rodzaju.

Zobacz również ile komornik może zabrać z pensji ?

Kwota wolna od zajęcia renty 2023 r.

Co to kwota wolna od zajęcia komorniczego?

Jest to po prostu minimalna pula środków pieniężnych, która jest poza egzekucją komorniczą. Komornik sądowy nie ma prawa ich zająć, muszą trafić na konto bankowe dłużnika.

Jak obliczana jest kwota wolna od zajęcia?

Co roku mniej więcej w połowie lutego prezes ZUS ogłasza w komunikacie wysokość minimalnych emerytur i rent oraz kwoty wolne od zajęcia, obowiązujące od 1 marca do końca lutego kolejnego roku.

Kwota wolna od zajęcia komorniczego jest taka sama dla wszystkich rodzajów rent oraz nie zależy od jej wysokości. Oznacza to, że taką samą kwotę wolną ma osoba, która ma przyznaną najniższą rentę rodzinną, jak i osoba, której ZUS przyznał dwukrotnie wyższą rentę chorobową z tytułu niezdolności do pracy.

Kwota wolna w przypadku renty zależy jedynie od tego, z jakiego tytułu powstały zajęcia komornicze.

Zobacz również ile komornik może zabrać z emerytury ?

Ile wynosi kwota wolna od zajęcia komorniczego renty w 2023 r.

Komornik sądowy nie może dokonać egzekucji komorniczej następujących kwot:

Kwota wolna od zajęcia renty Od 1 marca 2022 r. do 28 lutego 2023 r.:

 • 594,05 zł – jeśli w grę wchodzą zadłużenia alimentacyjne wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi.

 • 980,19 zł – tyle musi zostać na koncie dłużnika po dokonaniu potrąceń komorniczych na pokrycie należności niealimentacyjnych wraz z kosztami egzekucji.

 • 784,16 zł – takiej kwoty nie może zabrać komornik w przypadku zadłużeń takich jak świadczenia wypłacone zaliczkowo czy świadczenia nienależnie pobrane.

 • 237,61 zł – ta kwota jest wyłączona z potrąceń komorniczych na spłatę długów za pobyt w domach opieki społecznej i zakładach opiekuńczych.

Kwota wolna od zajęcia renty od 1 marca 2023 r. do 29 lutego 2024 r.

W przypadku rent obowiązują od 1 marca 2023 r. następujące kwoty wolne od zajęcia komorniczego:

 • 681,97 — długi z tytułu należności alimentacyjnych.

 • 1125,26 zł — kwota wolna od zajęcia komorniczego „zwykłych” długów.

 • 900,22 zł — tyle musi zostać na koncie dłużnika w przypadku prowadzenia egzekucji komorniczej z tytułu świadczeń zaliczkowych, nienależnie pobranych itp.

 • 272,78 zł — kwota wolna od zajęcia komorniczego za długi za pobyt w zakładach opiekuńczo-leczniczych oraz domach opieki społecznej.

Komornik może zabrać wszystko ponad wyżej wymienione kwoty wolne.

Ocena artykułu
Oddaj głos, bądź pierwszy!

Komentarze

WongaChwilówka nr 1 w rankingu