Jak wygląda formularz odstąpienia od umowy w Hapi Pożyczki?

0
53
Jak wygląda formularz odstąpienia od umowy w Hapi Pożyczki?
Ocena

 

Każdy klient otrzymuje indywidualnego i dedykowanego Agenta do obsługi swojej pożyczki. Z tymże agentem możemy konsultować wszelkie zmiany, a także pytania i informacje. Spłata pożyczki Hapi Pożyczki odbywa się na dogodnych dla nas warunkach. Efektem takiej pożyczki są pieniądze na naszym koncie, warunki wybrane w dużej mierze przez nas, a także spłata pożyczki w ratach. Data spłaty również może być wybrana przez nas. Warto spłacać pożyczkę terminowo, albowiem jakiekolwiek spóźnienia w spłacie spowodują dodanie do kwoty spłaty karnych odsetek.

Jaką formę powinno mieć odstąpienie od umowy?

Dokument taki musi mieć formę pisemną, zawierać dane pożyczkodawcy, pożyczkobiorcy, oraz formułkę : „Zgodnie z Rozdziałem 5 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. 126, poz. 715) oraz pkt. 7 Umowy Pożyczki niniejszym informuję o moim odstąpieniu od przedmiotowej Umowy Pożyczki nr „…”.

 

O czym należy pamiętać, odstępując od umowy?W sytuacji, w której zostaniemy zmuszeni do odstąpienia od umowy lub po prostu nie będziemy mogli wywiązać się z warunków umowy, należy napisać pismo stanowiące formalne wypowiedzenie umowy. Taki dokument należy wysłać pocztą, a naszego Agenta należy dopytać o termin maksymalny nadesłania pisma.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here