Federacja Konsumentów a pożyczki pozabankowe

Data dodania: 29 stycznia 2016 r. / Aktualizacja: 20 lipca 2017 r.
Federacja Konsumentów a pożyczki pozabankoweFederacja Konsumentów a pożyczki pozabankowe

Federacja Konsumentów w swoim rapocie „Chwilówki – raport z badania wzorców umownych pożyczek krótkoterminowych” zdecydowanie negatywnie wypowiedziałaś się na temat wszystkich rodzajów dostępnych na rynku pożyczek pozabankowych. W publikacji Federacja opisała wiele zaniedbań przy tworzeniu umów internetowych tego instytucji oferujących pożyczki internetowe.

Zbadano 14 wzorców umów. Wszystkie one pochodziły z portali internetowych 12 firm, które w swojej ofercie mają pożyczki z terminem spłaty do 30 dni. Pożyczki te były dostępne na rynku na początku 2015 r. (styczeń i luty). Analizowano także dodatkowe dokumenty, które klient musi zweryfikować łącznie z umową pożyczki, między innymi: umowę ramową, formularz informacyjny do umowy kredytu konsumenckiego, regulamin udzielania pożyczek, tabele opłat i prowizji, regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, niekiedy dodatkowo warunki ubezpieczenia.

Wyniki raportu

Okazało się, że dokumenty przekazywane pożyczkobiorcom (w tym głównie umowy pożyczek) są pełne uchybień, przez które taka pożyczka może się okazać szczególnie niebezpieczna dla klienta. Największym uchybieniem, o którym pisze Federacja Konsumentów, jest niezgodność badanych wzorców z ustawą o kredycie konsumenckim (między innymi brak odpowiedniej informacji nt. kosztów pożyczek).

Federacja znalazła także bardzo dużo niedozwolonych postanowień umownych, które często są umieszczone w rejestrze postanowień abuzywnych. Najgorsze z tych postanowień dotyczą opłat za nieterminową spłatę, takich jak odsetki umowne, opłaty windykacyjne, opłaty za monity itp.). Firmy udzielające pożyczek krótkoterminowych znacznie zawyżają opłaty związane z nieterminową spłatą zadłużenia w stosunku do kosztów, które faktycznie ponieśli. Jest całkowicie niezasadne, żeby koszt monitu inaczej się kształtował w 10, 20 czy 30 dniu po terminie zapłaty i sięgał od 15 zł do aż 150 zł.

Uznano również, że pożyczki w instytucjach pozabankowych są wyjątkowo drogie, jeśli chodzi o koszty związane z ewentualną prolongatą zadłużenia. Stwierdzono, że prowizja za udzielenie takiej pożyczki drogą internetową niekiedy sięga nawet 40% wysokości zadłużenia. Wyjątkowo drogie okazują się też: przedłużenie terminu spłaty zaciągniętej chwilówki oraz wszelkiego rodzaju opóźnienia w spłacie. Wg obliczeń Federacji średnia wartość opłat związanych z przekroczeniem terminu spłaty chwilówki w kwocie 1000 zł o 31 dni to aż 186,27 zł.

Wszystkie analizowane przez Federację Konsumentów chwilówki zostały ocenione negatywnie:
– „Jeszcze raz podkreślamy – żadnego z badanych produktów typu „chwilówka” nie oceniamy pozytywnie i nigdzie w naszym raporcie nie znalazło się tego typu określenie, bo po prostu nie mogło się znaleźć.”

Firmy pozabankowe odpowiadają

Jasny przekaz Federacji Konsumentów znacznie pogorszył wizerunek firm mających w swojej ofercie pożyczki krótkoterminowe. W obliczu tak negatywnej oceny Związek Firm Pożyczkowych zarzucił Federacji Konsumentów, że przeprowadzone badanie było zbyt powierzchowne i nie uwzględniono w nim danych dotyczących całego sektora. Jarosław Ryba, prezes zarządu ZFP, stwierdził w odpowiedzi na zarzuty Federacji: „Chciałbym jasno zadeklarować pełne wsparcie dla Państwa działalności oraz kontynuacji prowadzonych badań, których – mam nadzieję – Federacja nie zaniecha. Przy dalszych pracach nad kolejnym raportem oferuję Państwu dostęp do danych liczbowych, których niestety w tegorocznym raporcie wyraźnie zabrakło.

Związek Firm Pożyczkowych jest obecnie w posiadaniu weryfikowalnych badań przygotowanych przez zewnętrzne ośrodki badawcze, a także na bieżąco zleca kolejne, w związku ze swoją statutową działalności dotyczącą monitoringu branży. Jestem pewien, że zgadzamy się co do założenia, że jawność materiałów oraz danych jest kluczowa do przeprowadzenia rzetelnych i starannych analiz. W związku z powyższym z jednej strony cieszę się, że dokonali Państwo analizy porównawczej ofert, która była możliwa dlatego, że wzory umów są dostępne na stronach internetowych pożyczkodawców. Z drugiej jednak, raport, pomimo nazwy sugerującej analizę całej branży, pomija jej większą część, czyli rynek pożyczek udzielanych z ręki do ręki. Rozumiem, że wzorce umów występujących w modelu obsługi domowej są trudno dostępne, niemniej jednak dla dobra Konsumentów chciałbym zachęcić Federację do ich zdobycia i przeanalizowania.”

Jak najbardziej warto prześledzić rynek też z punktu widzenia udzielania pożyczek „z rąk do rąk”. Jednak nadal zasadne jest pytanie, czy najważniejsze wyniki badania nie zostałyby po tej dodatkowej analizie takie same?

Ocena artykułu
Oddaj głos, bądź pierwszy!

Komentarze

WongaChwilówka nr 1 w rankingu