Po jakim czasie jest przedawnienie chwilówki z firmy pożyczkowej?

Data dodania: 5 lutego 2023 r. / Aktualizacja: 7 lutego 2023 r.
Przedawnienie pożyczki Przedawnienie pożyczki
Źródło: CQF-Avocat / Pexels

Przedawnienie pożyczki z firmy pożyczkowej to pojęcie prawne, które określa termin spłaty długu. Określa on, kiedy rozpoczyna się i kończy bieg przedawnienia długu, co oznacza, że pożyczkobiorca musi spłacić swoją pożyczkę do tego czasu lub zmierzyć się z potencjalnymi konsekwencjami przedawnienia pożyczki. W tym artykule przyjrzymy się, kiedy dokładnie rozpoczyna się okres przedawnienia pożyczki i co się stanie, jeśli nie uda Ci się spłacić jej przed terminem.

Na czym polega przedawnienie długu?

Przedawnienie długu to ilość czasu, w którym wierzyciel (czyli pożyczkodawca) musi podjąć działania prawne w celu ściągnięcia długu od pożyczkobiorcy. Czy zobowiązania ulegają przedawnieniu, zależy od terminu spłaty pożyczki, który jest wskazany w umowie oraz od rodzaju długu.

Okres przedawnienia może wynosić od trzech do sześciu lat i zaczyna się od momentu, gdy nie dokonałeś pierwszej płatności lub gdy dokonałeś ostatniej płatności. Jeśli wierzyciel nie podejmie działań prawnych w tym czasie, wtedy dług jest uważany za „przedawniony” i pożyczkodawca nie będzie w stanie go odzyskać.

W niektórych przypadkach wierzyciele mogą wnieść pozew po upływie terminu, ale tylko wtedy, gdy wysłali list potwierdzający, że nadal zamierzają ściągnąć dług z klienta. Ważne jest, aby kredytobiorcy znali przepisy dotyczące przedawnienia roszczeń, aby mogli chronić się przed ewentualnymi działaniami prawnymi.

Terminy przedawnień długów

Jedna z ważniejszych kwestii, jaka interesuje dłużników to oczywiście koniec terminu przedawnienia roszczeń. Właśnie ta kwestia pozwala na uwolnienie się od długu. W poniższym zestawieniu znajdziesz terminy przedawnienia przypadające na dany dług, który dotyczy zaciągania pożyczek i kredytów.

Rodzaj zobowiązania Czas przedawnienia

Kredyt bankowy 3 lata

Pożyczka pozabankowa 3 lata

Pożyczka prywatna 6 lat

Czym się różnią przedawnienia w zależności od rodzaju długu?

Czas przedawnienia różni się w zależności od rodzaju długu, którego dotyczy. Ogólnie rzecz biorąc, zarówno umowy kredytu, jak i umowy pożyczkowe mają określone warunki, które liczą bieg przedawnienia od daty zaległości lub naruszenia płatności. Istnieją również automatyczne okresy przedawnienia dla niektórych rodzajów długów, takich jak niezabezpieczone długi, takie jak karty kredytowe, które zwykle wynoszą od trzech do sześciu lat od daty zaległości. Znajomość tych statutów może pomóc lepiej zrozumieć swoje prawa i obowiązki wynikające z umowy pożyczki, dlatego ważne jest, aby być ich świadomym przed podpisaniem jakiegokolwiek dokumentu.

Kwestie przedawnienia zadłużenia wynikają wprost z art. 117 Kodeksu Cywilnego. Wynika z niego, że:

 • roszczenia majątkowe (w tym finansowe) ulegają przedawnieniu,
 • dłużnik może zrzec się z zarzutu przedawnienia,
 • kiedy upłynie termin przedawnienia długu wierzyciel nie może domagać się spłacenia roszczeń związanych z umową pożyczki.

Przedawnienie kredytu bankowego

Przedawnienie kredytu następuje po 3 latach od terminu spłaty zobowiązania (nieudzielenia kredytu). Jednak należy wziąć pod uwagę, że termin przedawniony liczony jest na ostatni dzień roku kalendarzowego. W przypadku kredytu z banku możemy się spotkać z różnym podejściem do okresu przedawnienia w zależności od rodzaju kredytu. Wyróżniamy tutaj:

 • Kredyty ratalne — termin przedawnienia liczony jest odrębnie dla każdej raty osobno.
 • Wypowiedzenie umowy kredytu — przedawnienie długu liczy się od terminu wskazanego w wypowiedzeniu.

Przedawnienie pożyczki pozabankowej – chwilówki

Przedawnienie pożyczki pozabankowej to między innymi przedawnienie chwilówki. Tak jak w przypadku kredytów bankowych, tak i przedawnienie pożyczki następuje po trzech latach długu. Aby obliczyć termin przedawnienia chwilówki, bierzemy pod uwagę okres spłaty terminu pożyczki. Automatyczne przedawnienie długu zależy od rodzaju pożyczki chwilówki. W związku z tym wyróżniamy:

 • Chwilówki jednorazowe (jeden termin spłaty) — termin przedawnienia należy liczyć od określonego terminu spłaty w umowie pożyczki.
 • Pożyczki ratalne — termin przedawnienia zobowiązania liczymy tak jak w przypadku kredytów, osobno dla każdej raty.
 • Wypowiedzenie umowy pożyczki — przedawnienia pożyczki liczymy w tym przypadku od terminu, który został ustalony w wypowiedzeniu umowy.

Przedawnienie pożyczki prywatnej od osoby fizycznej

W przypadku zobowiązań wobec osoby prywatnej jest trochę inaczej. Przede wszystkim podstawowy termin przedawnienia pożyczki od osoby fizycznej to aż sześć lat. Termin ten określa ustawodawca w art. 118 Kodeksu Cywilnego. Jeżeli pożyczkodawca nie chce, żeby doszło do przedawnienia, to musi mieć potwierdzenie udzielenia pożyczki. Takim potwierdzeniem jest umowa spisana między pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą.

Na czym polega przerwanie biegu przedawnienia?

Przerwanie biegu przedawnienia to termin prawny odnoszący się do zatrzymania biegu lub wygaśnięcia, okresu przedawnienia pożyczki. Oznacza to, że dług, który w przeciwnym razie zostałby uznany za przedawniony, może być nadal ścigany przez wierzycieli, w zależności od pewnych okoliczności.

Na przykład, jeśli dłużnik dokona nawet niewielkiej wpłaty na poczet starego długu, może to przerwać bieg przedawnienia i skutecznie zresetować „zegar” tego długu. W tym przypadku każda płatność dokonana przez dłużnika spowoduje ponowne rozpoczęcie biegu przedawnienia i da wierzycielom więcej czasu na podjęcie działań windykacyjnych.

Ta sama koncepcja ma zastosowanie przy składaniu pozwu. Jeśli któraś ze stron złoży w sądzie dokumenty związane ze swoją sprawą, przerywa to bieg przedawnienia i skutecznie liczy się tak, jakby od złożenia dokumentów nie upłynął żaden czas. Dlatego też przerwanie biegu przedawnienia jest ważnym czynnikiem, na który należy zwrócić uwagę w przypadku starych długów lub spraw.

Przedawnienie chwilówki a firmy windykacyjne

Przedawnienie spłaty długu może mieć poważne konsekwencje, jeśli chodzi o warunki pożyczki. Przedawnienie określa bowiem, jak długo firmy windykacyjne mogą dochodzić należności od osoby fizycznej. Po upływie okresu przedawnienia firma traci prawo do dochodzenia zapłaty od dłużnika.

Firma windykacyjna, tak jak pożyczkodawca, będzie dążyła do spłaty długu wobec firmy. Nie może ona jednak zająć majątku dłużnika, bo to pozostaje w kompetencjach komornika. Przedawnienie pożyczki chwilówki w firmie windykacyjnej wynosi również 3 lata tak jak w przypadku terminu przedawnienia instytucji finansowych

Jak sprawdzić stan zadłużenia u komornika ?

Ważne jest, aby zrozumieć, że nawet jeśli upłynął termin przedawnienia, nadal możesz być odpowiedzialny za wszelkie długi. Najlepszym sposobem ochrony siebie jest poznanie prawa dotyczącego zadłużenia i upewnienie się, że spłacisz wszelkie długi w wyznaczonym czasie, aby uniknąć potencjalnych konsekwencji.

Kiedy dochodzi do umorzenia długu?

Umorzenie długu może nastąpić na wiele sposobów. Może to odbyć się poprzez:

 • anulowanie długu,
 • umowę o uregulowaniu długu w obniżonej kwocie
 • lub poprzez uznanie, że przedawnienie długu się skończyło.

Na przykład, jeśli ktoś nie dokonał płatności na poczet długu przez ponad sześć lat, przedawnienie mogło wygasnąć i dług nie jest już prawnie egzekwowalny.

Alternatywnie, wierzyciele mogą być skłonni zaakceptować częściową spłatę pierwotnej kwoty pożyczki jako część umowy o umorzeniu reszty pożyczki. W niektórych przypadkach wierzyciele mogą nawet zgodzić się na umorzenie całości lub części pozostałego salda pożyczki bez dokonywania jakichkolwiek spłat.

Niezależnie od zastosowanej metody, kiedy następuje umorzenie długu, zwalnia to osoby z konieczności dokonywania płatności i eliminuje ich prawny obowiązek spłaty tego, co są winni.

Ocena artykułu
5.0/5 (głosów: 1)

Komentarze

WongaChwilówka nr 1 w rankingu