Pożyczka online – gdzie najtaniej?

0
3
Pożyczka online – gdzie najtaniej?
Ocena

Pożyczki pozabankowe online można zaciągnąć w większości firm pozabankowych, jakie działają w Polsce. Najtaniej zaciągniemy je jednak w tych firmach pożyczkowych, które mają w swojej ofercie pożyczki za darmo.

Przez internet możemy załatwiać wiele spraw urzędowych, sprawdzać stan swojego konta bankowego, kupować i sprzedawać. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zaciągać pożyczki online, bez konieczności fizycznej obecności w oddziale firmy pożyczkowej. Sprawdźmy, gdzie takie pożyczki można uzyskać najtaniej.

Podstawa prawna udostępniania pożyczek

Zgodnie z treścią art. 720 Kodeksu cywilnego umowa pożyczki dotyczy przeniesienia własności pieniędzy albo rzeczy określonych tylko co do gatunku przez pożyczkodawcę na pożyczkobiorcę. W roli pożyczkodawcy, czyli podmiotu dającego pożyczkę, mogą występować wszystkie podmioty prawa cywilnego, a więc osoby fizyczne, osoby prawne, jak i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym jednak przepisy szczególne przyznają zdolność prawną. Dlatego nic nie stoi na przeszkodzie, aby firma pozabankowa udzieliła pożyczki online lub stacjonarnie osobie fizycznej.

Obecnie w Polsce na mocy Ustawy z dnia 23 marca 2017 roku o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami wszyscy pośrednicy kredytowi i agenci, a więc i firmy pożyczkowe, dla prowadzenia legalnej działalności muszą uzyskać zezwolenie od Komisji Nadzoru Finansowego i wpis do rejestru pośredników, aby móc udzielać pożyczek. W ustawie określono szereg wymogów, jakie muszą spełniać tacy pośrednicy.

Obowiązkiem biorącego pożyczkę jest zwrot przedmiotu umowy – pieniędzy lub rzeczy – w określonym terminie. Pożyczka nie musi być zobowiązaniem odpłatnym. Jeśli wartość umowy pożyczki przekracza 1000 zł, powinna być ona zawarta w formie pisemnej, dokumentowej.

Jednocześnie chwilówka, czyli pożyczka pozabankowa, udzielana także w trybie online, jest postrzegana na gruncie ustawy o kredycie konsumenckim jako tego rodzaju kredyt. Wynika to bezpośrednio z przepisów tejże ustawy. Za kredyt konsumencki zostanie uznana m.in. pożyczka online, jeśli będzie udzielona w wysokości nie większej niż 255 550 zł albo o równowartości tej kwoty w walucie innej niż waluta polska przez pożyczkodawcę w zakresie prowadzonej przez niego działalności. Tego typu kredytami konsumenckimi, mogą być nie tylko pożyczki online, ale także kredyt gotówkowy (oferty można znaleźć na Totalmoney.pl).

Jako że przy zaciąganiu pożyczki online w rzeczywistości klient zaciąga kredyt konsumencki, może odstąpić od jego umowy w terminie 14 dni od chwili jej podpisania bez konieczności podawania jakiejkolwiek przyczyny podjętej decyzji.

Pożyczka online, chwilówka i mikropożyczka

Firmy pożyczkowe mogą w odmienny sposób określać udzielane klientom prywatnym zobowiązania finansowe. Niemniej niezależnie od tego, czy pożyczkodawca określi zobowiązanie jako pożyczkę, mikropożyczkę czy chwilówkę, najczęściej jest to taka sama konstrukcja. Chwilówki, jak sama nazwa wskazuje, są udzielane na krótki czas, na dodatek przy zachowaniu minimum formalności. Pożyczka może być co prawda udzielona w wyższej kwocie niż chwilówka, nawet na rok lub dłużej, dlatego trudno uznać wszystkie pożyczki za chwilówki, ale chwilówka zawsze będzie pożyczką.

Spłata pożyczek odbywa się albo w trybie jednorazowym, czyli po zakończeniu okresu kredytowania, albo w ratach kapitałowo-odsetkowych. Wszystko zależy od postanowień umowy, jaka została podpisana pomiędzy pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą.

Ciekawą formą pożyczki jest pożyczka darmowa, kiedy firma pożyczkowa, udzielając jej, nie pobiera od klientów żadnych dodatkowych kosztów ani prowizji. W praktyce wygląda to w ten sposób, że klient oddaje pożyczkodawcy dokładnie taką samą kwotę, jaką otrzymał.

Kto może wziąć pożyczkę online?

Częstą praktyką w polskich firmach pożyczkowych działających poza systemem bankowym jest oferowanie pożyczek w trybie online. Nie ma wówczas potrzeby, aby klient odwiedzał firmę pożyczkową, składał papierowe wnioski i załączniki czy podpisywał osobiście umowę pożyczkową.

Szansę na uzyskanie pożyczki online mają osoby, które:

• są co najmniej pełnoletnie – czyli mają 18 lat i więcej, w zależności od indywidualnych postanowień pożyczkodawców;

• mają pełną zdolność do czynności prawnych;

• mają konto bankowe w polskim banku;

• mają numer telefonu komórkowego w polskiej sieci;

• nie mają negatywnych wpisów w BIK-u i w BIG-ach działających w Polsce;

• złożą wniosek o pożyczkę przez internet, wraz z ewentualnymi załącznikami;

• mają odpowiednio wysoką zdolność kredytową;

• zweryfikują poprawnie swoją tożsamość, np. za pomocą przelewu weryfikacyjnego na symboliczną kwotę 1 zł lub 1 gr.

Czasami firmy pożyczkowe oferują pożyczki bez BIK-u, ale niewykluczone, że w takiej sytuacji będą sprawdzały wiarygodność potencjalnego pożyczkobiorcy w takich instytucjach jak Krajowy Rejestr Długów, Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor lub ERIF.

Gdzie zaciągnąć najtaniej pożyczkę online?

Zdecydowanie najtaniej, a właściwie bezpłatnie, można zaciągnąć pożyczkę online w tych firmach pożyczkowych, które udostępniają takie promocyjne zobowiązania. Kierowane są one do nowych klientów, którzy nigdy wcześniej nie zaciągali takich pożyczek. Znajdziemy je w ofertach firm pożyczkowych wskazanych m.in. w porównywarce Totalmoney.pl:

• Lendon.pl,

• Vivus.pl,

• NetCredit,

• Extraportfel.pl,

• SmartPożyczka,

• Lime,

• NiewielkaPożyczka,

• KasaTAK.pl,

• Miloan.pl.

Pożyczka online pozostanie bezpłatna we wszystkich wyżej wymienionych firmach pozabankowych, jeśli klient spłaci ją ściśle w terminie wskazanym w umowie pożyczkowej. W przeciwnym wypadku firma pożyczkowa będzie upoważniona do naliczenia klientowi odsetek od pożyczki online, jak i karnych opłat z tytułu opóźnienia w spłacie.

Przy wyborze pożyczki online trzeba zwrócić uwagę nie tyle na jej oprocentowanie nominalne, ile na RRSO – rzeczywistą roczną stopę oprocentowania – oraz na koszty całkowite pożyczki, co pozwoli wybrać najkorzystniejszą i najtańszą ofertę z dostępnych propozycji rynkowych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here